Johan Reinholdz, projektledare på kommunen.

Johan Reinholdz, projektledare på kommunen. Arkivfoto: Martin Wingren

Förberedelser inför Klippanvägens ombyggnad trappas upp

ÄNGELHOLM. Klippanvägen ska byggas om och förberedelserna är redan igång. Men från den 2 december ökar kommunen takten och det kommer att bli trafikstörningar i korsningen Klippanvägen/Kristian II:s väg.

Av
Martin Wingren

Från den 2 december fram till jul kommer det att bli tillfälliga trafikstörningar, när förberedelserna för Klippanvägens ombyggnad med nya ledningar för avlopp och är igång och ökar i omfattning.

Under denna period ska det byggas provisoriska vägar vid korsningen av Klippanvägen och Kristian II:s väg. Det betyder att det kommer förekomma tillfälliga störningar i trafiken i och omkring korsningen där trafiksignalerna ibland kan vara avstängda.

– Detta kommer mitt i julstressen så därför vill vi uppmana alla trafikanter att vara extra uppmärksamma på att följa den tillfälliga skyltningen och visa hänsyn, säger Johan Reinholdz, projektledare på Ängelholms kommun, i en kommentar på kommunens hemsida.

Det stora arbetet med att gräva ner den nya avloppsledningen påbörjas i början på januari. Från den 7 januari kommer cirkulationsplatsen vid Klippanvägen och Östergatan att stängas av. Även den del av Klippanvägen som sträcker sig från Östergatan till Nytorgsgatan kommer att stängas av den 7 januari.

Publicerad 30 November 2019 00:00