Det blir inte Riksbyggen som får färdigställa Porten till södra Ängelholm.

Det blir inte Riksbyggen som får färdigställa Porten till södra Ängelholm. Foto: Ängelholms kommun/Adobe stock

Byggprojekt avbryts: "Porten till södra Ängelholm" slår igen för Riksbyggen

Politikerna har tappat tålamodet med vinnaren till markanvisningstävling

ÄNGELHOLM.

Byggprojektet Angela vid södra infarten till Ängelholm avbryts utan att spaden satts i marken. Efter tio års planering anser kommunen att förutsättningarna saknas.

Av
Felix Alnemark

– Båda parter har ansträngt sig och haft goda ambitioner att genomföra projektet, men vi ser inte någon annan lösning än att avsluta samarbetet. Avstegen från det som var tanken i den tävling som Riksbyggen vann, blir alltför stora. Det har snart gått tio år, utan påbörjad byggnation. Vi måste nu komma vidare med nya idéer för området, säger Mårten Nilsson, mark- och exploateringschef.

Avstegen från det som var tanken i den tävling som Riksbyggen vann, blir alltför stora.

Riksbyggen vann kommunens markanvisningstävling 2010 för "Porten till södra Ängelholm". En detaljplan blev klar 2014 och ett köp undertecknades 2017 men villkoret att bygglovet skulle ha vunnit laga kraft. Men så blev det inte, köpet förföll våren 2019.

"Porten till södra Ängelholm" ligger i hörnet Kristian den andres väg/Kullavägen. Foto: Google streetview

Efter det fortsatte diskussionerna mellan parterna med målet att träffa ett nytt köp med tävlingsförslaget som grund. Nu väljer kommunstyrelsens arbetsutskott att avbryta samarbetet.

– Vi gör nu ett omtag och tittar på området i ett större sammanhang och inkluderar också kopplingen till det närliggande Fridhemsområdet, där det redan pågår stora byggprojekt, säger Mårten Nilsson.

Det formella beslutet att avbryta projektet väntas tas av kommunstyrelsen 11 december.

– Vi behöver hitta nya idéer för hur hela området ska utformas för framtiden, säger Robin Holmgren (M), kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad 26 November 2019 13:40