Den skånska mannen fick veta att han hade ett barn och att barnet placerats i ett familjehem. Trots att han vill ha vårdnaden har han inte ens utretts enligt en anmälan till JO.

Den skånska mannen fick veta att han hade ett barn och att barnet placerats i ett familjehem. Trots att han vill ha vårdnaden har han inte ens utretts enligt en anmälan till JO. Foto: Adobe stock

Man fick veta att han var pappa – nekas ta hand om barn som sattes i familjehem

Pappans hemkommun anmäler socialtjänsten på moderns ort

NORDVÄSTRA SKÅNE.

En man fick veta att han blivit far till ett barn efter en tidigare relation. Han nekas att träffa och ta hand om barnet som i stället placerats i ett familjehem för att modern inte vill ta hand om det. Nu har Justitieombudsmannen, JO, inlett en granskning.

Av
Felix Alnemark

Mammans hemkommun i mellersta Sverige har placerat barnet i ett familjehem. De motiverar beslutet med att mannen är för ung för att ta hand om barnet.

Mannen upplever att någon stulit hans barn och att han är rättslös. Pappan menar att han aldrig tillfrågats om sin förmåga att ta hand om barnet innan det placerades i familjehemmet och inte heller fått sin lämplighet prövad.

Pappan har fått stöd av familjerätten i sin skånska hemkommun. De ser stora bekymmer med hur moderns kommun hanterat historien och har valt att JO-anmälan moderns kommun.

Enligt anmälan har barnet blivit berövad sin far och sitt biologiska ursprung. Pappan som har invandrat till Sverige har uppgett att socialsekreterare i moderns kommun meddelat honom att de inte vill träffa honom för att han inte pratar engelska eller svenska, eftersom de inte tänker boka någon tolk.

Mannen har tidigare lämnat in en stämning i vårdnadsfrågan och tingsrätten beslutade då om samarbetssamtal mellan de biologiska föräldrarna. Det är socialsekreteraren i den skånska kommunen är kritisk till. "Ska mannen övertygas om att släppa vårdnaden och återkalla stämningen?" skriver de i JO-anmälan.

Moderns kommun tycker att de inte är barnets bästa att flyttas från familjehemmet eftersom barnet knutit an till familjehemsföräldrarna som är den biologiska moderns bror. Den skånska kommunen menar i sin tur att det inte är barnets bästa att bli berövad sin fader och familjebakgrund.

Nu har JO beslutat att granska fallet. Lokaltidningen har inte lyckats nå handläggaren i pappans hemkommun.

Publicerad 01 November 2019 09:39