Ytterligare åtgärder för att öka tryggheten i sjukhusets parkeringshus vidtas.

Ytterligare åtgärder för att öka tryggheten i sjukhusets parkeringshus vidtas. Foto: Martin Wingren

Sjukhusets p-hus stängs nattetid

ÄNGELHOLM.

För att öka tryggheten i parkeringshuset intill sjukhuset så kommer detta att låsas nattetid. Endast sjukhuspersonal kommer att kunna använda p-huset mellan klockan 22 och 06.

Av
Martin Wingren

Sedan tidigare finns det kameraövervakning i parkeringshuset och väktare gör ronder kvällar och nätter. Dessutom har belysningen kompletterats för att öka upplevelsen av trygghet. Men personer som uppehållit sig i garaget kvällstid har skapat otrygghet och därför vidtas ytterligare åtgärder.

P-huset kommer från och med den 15 november att förses med en automatisk port och huset kommer att vara stängt mellan klockan 06 och 22. Personal som arbetar på sjukhuset kommer att kunna komma in i p-huset genom entrédörrarna med befintligt passerkort och kod och sedan köra ut under natten. Det kommer dock inte vara möjligt att ta sig in med bil i p-huset före klockan 06, utan övriga besökare hänvisas till intilliggande markparkering.

"Vi hoppas att dessa åtgärder kommer att skapa en ökad trygghet för de som parkerar i p-huset", skriver Hälsostaden på sin hemsida.

Publicerad 29 October 2019 11:06