Kommunen ansöker sedan flera år om att få motverka stranderosion genom olika åtgärder.

Kommunen ansöker sedan flera år om att få motverka stranderosion genom olika åtgärder. Arkivfoto: Lotta Venhagen

Lång process för att få motverka stranderosion går vidare

Nu är det dags för samråd

ÄNGELHOLM.

Stormar och erosion hotar kusten. Kommunen vill förstärka stränderna i Ängelholm och Vejbystrand genom att ta sand från Skäldervikens botten. Nu får bland annat allmänheten möjlighet att tycka till.

Av
Martin Wingren

Ängelholms kommun arbetar med en lång process kring en ansökan om att få hämta sand från botten i Skälderviken, för att göra en så kallad strandfodring.

Det rör sig om 75 000 kubikmeter sand för att stränderna i Ängelholm och Vejbystrand ska förstärkas.

Området där sanden ska hämtas i Skälderviken är cirka 65 hektar stort och ligger cirka 4 km ute till havs från Klitterhusbryggan. För att minimera konsekvenserna för miljön är det valda sanduttagsområdet fritt från rev, sten och vegetation. En försvårande omständighet är att området för sanduttaget ingår i ett större Natura2000-område med särskilt skydd för bland annat sjöfågel, tumlare och säl.

– Vi ska inte göra som i Öresund där man grävt djupa hål som inte återhämtar sig. Vi vill använda modern beprövad teknik som dammsuger bottnarna och endast påverkar bottnen cirka en halv meter djupt men över ett större område. Vår bedömning är att strandfodringen inte kommer ha särskilt stor inverkan på miljön, säger Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör på Ängelholms kommun, i en kommentar på kommunens hemsida.

Ärendet är ute på samråd och nu har allmänheten, berörda fastighetsägare och myndigheter möjlighet att säga sitt.

Kommunen har tillstånd från Statens geologiska undersökning, SGU, för att hämta sand från ett begränsat område i Skälderviken men sanduttag och strandfodring kräver tillstånd enligt miljöbalken. SGU:s tillstånd gäller endast gäller vid ett tillfälle under tio år och därför kommer kommunen även att ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen att vid behov få reparera stormskador genom att hämta tillbaka sand till stranden som spolats ut på grunt vatten, så kallad strandåterföring.

Publicerad 21 October 2019 11:08