Från 70 till 40 – det säger både länsstyrelsen och Transportstyrelsen nej till.

Från 70 till 40 – det säger både länsstyrelsen och Transportstyrelsen nej till. Genrebild: Adobe Stock

Nej till sänkt hastighetsgräns

ÄNGELHOLM.

Boende i närheten ville få hastighetsgränsen sänkt på vägen. Men både länsstyrelsen och Transportstyrelsen säger nej.

Av
Martin Wingren

En vägsamfällighet ville få hastighetsgränsen sänkt från 70 till 30 eller 40 på en enskild väg. De menar att det hålls för hög hastighet och att det finns en motionsslinga i anslutning liksom att skolbarn väntar på skolskjuts.

Länsstyrelsen sade först nej med hänvisning till bland annat följande: "Att fordonsförare kör för fort eller ovarsamt är ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem, men det är inget skäl i sig för att sänka hastighetsbegränsningen. Oavsett vilken hastighetsbegränsning som gäller så får trafikanten inte köra fortare än vad trafiksituationen medger".

Detta överklagades till Transportstyrelsen som nu slutligen säger nej till en sänkning av högsta hastighet. Bland annat hänvisar myndigheten till att aktuell sträcka är utom tätbebyggt område.

Publicerad 10 October 2019 15:18