Under tisdagen möttes regionledningen för Attendo och Inspektionen för vård- och omsorg. De har mycket olika syn på mötets innehåll.

Under tisdagen möttes regionledningen för Attendo och Inspektionen för vård- och omsorg. De har mycket olika syn på mötets innehåll. Foto: Skärmklipp från Attendos årsredovisning.

Dementa lämnas ensamma om natten: "Förväntar oss att Attendo vidtar åtgärder"

Attendos ledning i krismöte med IVO under tisdagen

SKÅNE/SMÅLAND.

Kritiken mot Attendos boende i Ängelholm är sylvass. Liknande problematik rapporteras från Landskrona, Växjö och Helsingborg. Personalen på Solängen i Ängelholm saknar kompetens, bemanningen är för låg och personalen känner inte till att de måste rapportera incidenter. Avdelningar lämnas helt obemannade på natten. Brukare är våldsamma mot varandra och har rymt utan att personalen märkt det.

Av
Felix Alnemark

"IVO bedömer sammantaget att Attendo Sverige AB inte säkerställer kvalitet i det särskilda boendet Solängen". Mycket allvarligare kan myndigheten inte uttrycka det.

– Vi har tagit ett samlat grepp mot Attendo som verksamhetsansvarig. Det gäller inte bara Solängen utan boenden i Malmö, Helsingborg, Landskrona och Växjö med samma typ av verksamhet. Vi har mött regionledningen på Attendo idag för att spegla bilden. Vi ser en sak, ser ni samma sak? säger Lars Rahm, enhetschef på Inspektionen för vård- och omsorg.

Man kan inte möta brukare med demenssjukdom genom att höja tonen

Han ser mönster med liknande brister på företagets boenden. Budskapet till Attendo är tydligt.

– Vi är bekymrade och vi förväntar oss att Attendo vidtar åtgärder. Vi underströk att vi ser bristerna och det vill till en förändring. Vi hade en bra dialog om problembilden, säger Lars Rahm.

Det låter som att äldre far illa?

– Ja, det är onekligen så. På Solängen är det så. Vi är bekymrade över det vi ser där, säger Lars Rahm.

Solängen är ett boende för personer med demenssjukdom. Men bemanningen är för låg och personalen saknar kompetens för att möta personer som har beteendemässiga och psykiska symptom som ställer stora krav på personalens kompetens och kunskaper.

Mellan 1 januari och 28 maj har personalen rapporterat fler än 50 avvikelser om våld, hot och utmanade beteende på Solängen.

Enligt boendets chef finns inga krav på att vara utbildad undersköterska för fast personal och inga krav på utbildning eller erfarenhet hos vikarierna.

IVO ser allvarligt på att personalen har bristande kunskaper, kompetens och erfarenhet av att arbeta i en verksamhet som vänder sig till personer med demenssjukdom.

Tillsynsmyndigheten ser också mycket allvarligt på den låga bemanningen. Natten bemannas fyra avdelningar med 40 boende av två personal. Det gör att avdelningar lämnas helt obemannade. 34 avvikelser om våld, hot och utmanande beteende har rapporterats mellan klockan 21-07, mellan 1 januari-28 maj.

Personalen känner inte till och fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Det förekommer våld mellan brukare och brukare som rymt utan att personal uppmärksammat det.

– Det behövs en annan typ av bemanning för att garantera en trygg miljö för de äldre. Vi kommer aldrig säga hur många fler som behövs utan det är upp till Attendo att bedöma, säger Lars Rahm.

Rätt kunskap ger ökad förförståelse vilket minskar risken för missförstånd, oro och konflikter enligt rapporten.

– Man kan inte möta brukare med demenssjukdom genom att höja tonen, säger Lars Rahm.

När Lokaltidningen når Attendos regionchef Niklas Mandin vill han tona ner allvaret med dagens möte med IVO.

– Jag tänker inget annorlunda om mötet än tidigare. De gjorde ett antal tillsyner i våra verksamheter i vintras och våras och i juni frågade de om vi ville komma på ett dialogmöte om olika mönster de eventuellt kunde se hos oss. De har haft dialogmöten för att utveckla sin tillsyn i samråd med oss och de andra aktörer som finns. Vi beskrev våra arbetssätt och hur vi jobbar, säger han.

Ni har för låg bemanning, för låg kompetens bland personalen och de känner inte till rapporteringsskyldigheten, vad säger du om de bitarna?

– Vi hade ett resonemang om bemanning. De säger själv att de inte kan avgöra vad som är tillräcklig bemanning. De tittar på hur vi arbetar med riskanalyser. Man får planera så att vi inte har för låg bemanning men det är arbetssätten som är det viktiga. Vi har utbildad personal och fortbildning men vi kanske inte har nått hela vägen fram om de inte kunnat svara på de frågor de fått och tillgodosett sina kunskaper. Vi kanske får identifiera vilka personer de är. Vi ger stöd hela tiden, säger Niklas Mandin.

Han säger att det är en felaktig generalisering att skriva att personal inte har kompetens.

– Det är en ögonblicksbild av vilka personer de pratat med just då. hur många personer de pratat med vet inte jag, säger Niklas Mandin.

IVO har eller ska avsluta alla ärenden på de aktuella boendena men kräver att Attendos regionledning tar tag i bristerna.

Aktuella boenden

Berörda boenden som IVO kräver bättring på.

  • Ängelholm: Solängen
  • Helsingborg: Valltorp
  • Landskrona: Skiftesvägen
  • Växjö: Vikaholmsallén.

Publicerad 17 September 2019 16:46