Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande, är frågande till varför Västra länken nämns som ett alternativ till Pytteleden.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande, är frågande till varför Västra länken nämns som ett alternativ till Pytteleden. Arkivfoton: Martin Wingren

Kommunstyrelsen klubbade omdiskuterade Ängelholmspaketet

”Visste att det skulle bli diskussion”

ÄNGELHOLM.

Det så kallade Ängelholmspaketet, med olika infrastrukturlösningar för att lösa trafikfrågan i centrala delarna av staden, har vållat mycket debatt. Nu har det som väntat gått igenom i kommunstyrelsen och nästa vända är kommunfullmäktige.

Av
Martin Wingren

Flera proteströster har väckts mot Ängelholmspaketet, som bland annat omfattar Pytteleden/Klippanvägens förlängning. Även röster för har hörts, representerade av olika företrädare för näringslivet.

– Vi har alla vetat att det skulle bli diskussion, det är den reaktion man kan förvänta sig, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bland de protesterande, som framför allt riktar sig mot Pytteleden, finns tankar om en ringled, Västra länken, som istället leder om trafiken runt staden. Något som Robin Holmberg tycker är frustrerande att denna fortfarande nämns som ett alternativ.

– Att Västra länken eller ringleden lyfts fram som bra exempel, när kommunen gjort utredningar som visar att det inte löser samma problem som Klippanvägens förlängning och innebär stora ingrepp i naturvärlden. Det är frustrerande att det framhålls som den ultimata lösningen när vi vet att det inte är så, säger Robin Holmberg.

Ängelholmspaketet ska upp i kommunfullmäktige den 30 september.

Publicerad 12 September 2019 10:10