Monica Glebenholt, som driver Lilla Tigern på Storgatan, tog täten och initativ till en ny grupp för att försöka samla handlarna i Ängelholms centrum.

Monica Glebenholt, som driver Lilla Tigern på Storgatan, tog täten och initativ till en ny grupp för att försöka samla handlarna i Ängelholms centrum. Foto: Martin Wingren

Nytt initiativ för att samla cityhandlarna

"Behövs en gemensam röst"

ÄNGELHOLM.

I samband med att nya strategier ska tas fram för utvecklingen av centrum i Ängelholm träffas handlare och andra aktörer i olika styrgrupper. Nu har handlare tagit ett initiativ till att organisera sig mer för att möta alla utmaningar.

Av
Martin Wingren

Under ett möte mellan Ängelholms näringsliv och olika cityaktörer såsom handlare och fastighetsägare bollades det idéer under en workshop för olika aktiviteter i city. Då togs det även initiativ till en ny grupp för handlare och butiksägare.

– Vi som handlare är ansiktet utåt men vi måste organisera det på något sätt. Det krävs mer gediget arbete och engagemang hos handlarna, säger Monica Glebenholt som tog initiativ till att försöka samla handlare i en grupp.

– Där vi kan ventilera och ta upp alla frågor och bli en röst tillsammans, fortsätter hon.

En av punkterna som handlarna efterfrågar är fler aktiviteter på stan, för att locka fler personer till centrala Ängelholm och därmed öka handeln.

Fler aktiviteter på stan tycker Susanne Rosberg, Quinte, att det behövs. Även Kathrin Jönsson, Synsam, Lotta Hofflander, Järnvägens museum, och Martin Lamberth, Järneken fastighetsförvaltning, deltog i Ängelholms näringlivs workshop för konceptet På stan.

Fler aktiviteter på stan tycker Susanne Rosberg, Quinte, att det behövs. Även Kathrin Jönsson, Synsam, Lotta Hofflander, Järnvägens museum, och Martin Lamberth, Järneken fastighetsförvaltning, deltog i Ängelholms näringlivs workshop för konceptet På stan.

– Det behövs fler handelsdrivande aktiviteter som skapar ett ännu större kundflöde till stadskärnan, säger Susanne Rosberg som driver klädbutiken Quinte Mode på Storgatan och fortsätter:

– Kanske skulle man ha någon aktivitet på 1 maj, som gör att butiker vill ha öppet då när kunderna har tid.

En annan punkt som togs upp är öppettiderna. Ett förslag är att ha längre öppettider ibland – men det kräver samstämmighet bland handlarna, menar de.

– Det skulle kunna vara öppet till klockan 19, exempelvis på torsdagar, säger Beth Fridström som driver November Salong på Storgatan.

– I alla fall att det är gemensamma öppettider, i dag spretar det för mycket, inflikar Yvonn Nilsson på Hotel Lilton.

Frågor som olika fokusgrupper kommer att arbeta med under 2020 är exempelvis infotavlor vid entréerna till Storgatan, att tung trafik och varulveranser till Storgatan kommer att regleras och att tydliggöra parkeringshus och samordnade öppettider. Andra saker som är på gång är exempelvis att tydliggöra entrén till stadskärnan för de som kliver av på Ängelholms station.

Yvonn Nilsson, Hotel Lilton, Beth Fridström, November salong, Monica Glebenholt, Lilla tigern, Elisabeth Hagert, Second chance 4 life och Sara Hagström, Vattnets hus, var med och spånade fram idéer för city.

Yvonn Nilsson, Hotel Lilton, Beth Fridström, November salong, Monica Glebenholt, Lilla tigern, Elisabeth Hagert, Second chance 4 life och Sara Hagström, Vattnets hus, var med och spånade fram idéer för city. Foto: Martin Wingren

Publicerad 10 September 2019 11:06