Utbildning ska höja demensvården.

Utbildning ska höja demensvården. Genrebild: Adobe Stock

Utbildning ska ge bättre demensvård i Ängelholm

Av
Martin Wingren

ÄNGELHOLM. En arbetsterapeut och en fysioterapeut från kommunen har påbörjat en magisterutbildning vid Karolinska institutet i samarbete med Sophiastiftelsen. Där ska de bli specialister på att vårda demenssjuka. En av kommunens sjuksköterskor påbörjar dessutom en ettårig specialistutbildning.

Genom satsningen blir Ängelholm en av de första kommunerna i Sverige att inneha ett helt team med denna unika och breda kompetens. Allt i syfte att på ett så bra sätt som möjligt kunna möta de behov som såväl anhöriga och personen som drabbats av den kognitiva sjukdomen har.

– Vår förhoppning är att den här satsningen ska leda till bättre vård för den sjuka och att det kan skapa en ökad tillit till kommunens kompetens från anhöriga. Det ger även oss som kommun möjlighet att internt höja kompetensen på vår personal och det gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare med personal som upplever att de får de redskap de behöver för att utföra sitt dagliga arbete, säger Gabriella Hultberg, enhetschef på Rehabenheten, i ett pressmeddelande.

Publicerad 03 September 2019 11:20