Sättningar i gångbanan gör att en del av Östergatan stängs av i norrgående riktning.

Sättningar i gångbanan gör att en del av Östergatan stängs av i norrgående riktning. Foto: Martin Wingren

Del av Östergatan stängs av

Av
Martin Wingren

ÄNGELHOLM. Den norrgående delen av Östergatan mellan Rönnegatan och Östra vägen/Laxgatan kommer att stängas av för trafik, från den 4 september. Detta på grund av att det finns sättningar i gångbanan närmast ån på sträckan mellan Mejeribron och Tegelbruksbron.

Det var under sommaren som kommunen konstaterade att rörelserna i gångbanan har ökat. Som säkerhetsåtgärd och för att inte förvärra problemet kommer den norrgående körbanan nu stängas av för trafik. En stålspont ska ersätta en äldre träspont i åkanten mellan Mejeribron och Tegelbruksbron. Arbetet syftar till att säkerställa åkantens stabilitet och därmed hålla gatan på plats.

Spontningsarbetet planeras att utföras med start i november 2019. Avspärrningen kommer att vara kvar tills dess att arbetet är färdigt vilket beräknas till våren 2020.

Publicerad 03 September 2019 08:34