Ett medborgarförslag riktar kritik mot vattenskoteråkare.

Ett medborgarförslag riktar kritik mot vattenskoteråkare. Genrebild: Adobe Stock

Ängelholmare vill se skärpta regler för vattenskoteråkare

Av
Martin Wingren

ÄNGELHOLM. En ängelholmare vill att det ska bli tydligare regler för hur vattenskotrar får framföras och har skrivit ett medborgarförslag. "Sätt en gräns för vattenscoteråkning på 800 meter från stranden. Detta dels för att skydda badande för pååkning och dels för att minska det motorbuller som är en stor olägenhet för såväl badgäster på stranden som boende som vistas i trädgårdar och på altaner o balkonger", skriver förslagsställaren

Vidare menar författaren till medborgarförslaget att vattenskotrar släpper ut mer avgaser än inrikesflyget och att Helsingborgs kommun har vidtagit denna åtgärd.

Publicerad 02 September 2019 11:18