Flera näringslivsföreträdade skriver under ett öppet brev där talar för Ängelholmspaketets olika trafiklösningar i centrala Ängelholm.

Flera näringslivsföreträdade skriver under ett öppet brev där talar för Ängelholmspaketets olika trafiklösningar i centrala Ängelholm. Arkivfoto: Martin Wingren

Näringslivet ställer sig bakom Pytteleden

Positiva till Ängelholmspaketet

ÄNGELHOLM.

Flera företrädare för näringslivet i Ängelholm sluter upp bakom det så kallade Ängelholmspaketet, där bland annat Pytteleden ingår.

Av
Martin Wingren

Näringslivsföreträdarna menar att de "under flera år sett med oro på bristen på utvecklingen i vårt land", som de uttrycker det i ett öppet brev.

– Vi tycker att det är ett positivt förslag och vi vill visa att vi ställer oss bakom det. Ängelholm behöver det, för var orten är i dag och vart den är på väg att utvecklas, säger Anders Nelson, vd på Backahill och en av de som skrivit under brevet.

De sluter upp bakom planerna för infrastrukturen i centrala Ängelholm, vilka presenterades av sju av de nio partierna i kommunfullmäktige tidigare i veckan.

I det öppna brevet framhåller näringslivsföreträdarna, som finns inom flera olika branscher, hur viktigt det enligt dessa är att det så kallade Ängelholmspaketet genomförs. "Våra företag är beroende av kompetenta medarbetare för att vara framgångsrika... Med det nu föreslagna Ängelholmspaketet visar politikerna att de tar utvecklingsfrågorna på allvar... När genomfartstrafiken flyttas ut kan stadskärnan utvidgas och utvecklas."

Trafikens inverkan på miljön menar de kan lösas på annat sätt. "De ingrepp som påverkar natur kan man kompensera genom ökad kvalitet på parker, stråk och genom införande av mikroparker, såsom man planerat i nya stationsområdet", skriver de vidare i det öppna brevet.

Öppet brev:

Ängelholmspaketet är efterlängtat.

Vi företrädare för ett antal företag i Ängelholms näringsliv har under flera år sett med oro på bristen på utvecklingen i vår stad. Vi lever i en konkurrensutsatt värld där man behöver hävda sig för att vara framgångsrik. Digitaliseringen har bidragit till att man kan vara verksam var som helst och ändå fungera på en internationell marknad. Ängelholm är mitt i världen!

Marknadsekonomin innebär att värden skapas i företag som sedan kommer löntagare och samhälle till gagn genom löner och fördelningspolitik. Våra företag är i sin tur beroende av kompetenta medarbetare för att vara framgångsrika. Staden och företagen har alltså ett gemensamt intresse i att staden attraherar människor som kan bidra med kompetens och kraft. Vi bör därför kroka arm när vi kan och jobba för ett attraktivt samhälle som kan hävda sig i konkurrensen med andra platser i världen. Ängelholm har väldigt goda förutsättningar, men dessa kan tas tillvara bättre. Vårt hörn av världen bjuder på eftertraktad kontakt med hav och natur, vi har bördig mark och goda fysiska kommunikationer med omvärlden i form av järnväg, motorvägar, en egen flygplats och närhet till storstäder och kontinent. Järnvägen saknar dock än så länge ett andra spår och vår hotade flygplats’ existens måste säkras då dess betydelse inte kan överskattas för regionens attraktion på arbetskraft och turism. Vi har en fantastisk sandstrand som omvärlden inte upptäckt eftersom kontakten med havet inte är synliggjord. Likaså har vi Rönneå som ringlar sig rakt igenom stadens centrala delar. En avundsvärd tillgång som staden på alltför få platser utnyttjar.

När vi försöker rekrytera personal till staden tittar de på stadens utbud av bostäder, service, handel och kultur. Ängelholm har idag en stor portfölj av planerade bostadsområden vilket känns betryggande. Mängden planerade bostäder gör att stadens befolkning potentiellt kan växa rejält de närmsta åren. 42.000 invånare kommer sannolikt att bli 50.000 under 2020-talet. Vi går från småstad till mellanstor stad. Det ställer naturligtvis krav på samhället i övrigt. Det behövs arbetsplatser, skolor, äldreomsorg och infrastruktur m.m. Kulturutbudet i Ängelholm är väldigt smalt. För att attrahera unga vuxna skulle Ängelholm också behöva utbildningsplatser på en högre nivå.

Med det nu föreslagna Ängelholmspaketet visar politikerna att de tar utvecklingsfrågorna på allvar. De undviker populistiskt enkla vägar utan tar faktiskt ansvarsfulla, långsiktiga beslut. Kommunikationspaketet bäddar för utveckling. Även om fordonsparken står inför tekniska förändringar så kommer majoriteten även fortsatt att vilja förflytta sig fritt från begränsningar som tidtabeller eller hållplatser. När genomfartstrafiken flyttas ut kan stadskärnan utvidgas och utvecklas. Centrum blir tryggare för gående. Det blir lättare att nå stationsområdet och havet. Trafiken flyter bättre. Fler broar över Rönneå gör också att det blir lättare att röra sig från sida till sida och naturpartierna längs ån blir mer tillgängliga. Allt detta är positivt. De ingrepp som påverkar natur kan man kompensera genom ökad kvalitet på parker, stråk och genom införande av mikroparker, såsom man planerat i nya stationsområdet.

Från näringslivets sida är Ängelholmspaketet efterlängtat. Det innehåller inte alla åtgärder som staden skulle behöva men det är ett stort steg på vägen när det gäller att anpassa sig till krav och önskemål en växande befolkning kommer att ställa i en förändringsbenägen framtid. En stad med ambitioner är en attraktiv stad att bosätta sig i eller stanna kvar i.

Ängelholm 19-08-23

Backahill AB/ Anders Nelson

Cernelle AB/ Ken Tinebo

Comotion AB/ Daniel Johansson Hernius

Fastighets AB Portvakten/ Per-Axel Bengtsson

Hus 57/ Marcus Thuresson

Järneken Fastighetsförvaltning/Martin Lamberth

Klitterhus AB/ Torbjörn Bengtsson

Melin Förvaltning AB/ Håkan Svensson

Monsén Arkitekter AB/ Daniel Monsén

Möller Arkitekter AB/ Pontus Möller

Riverside Hotel & Apartments/ Mattias Frisk & Pia Hansson

Publicerad 23 August 2019 16:26