Robin Holmberg (M), Anne-Marie Lindén (MP), Liss Böcker (C), Sonny Rosén (L), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD). Jim Brithén (EP) var inte med vid fototillfället men partiet är också med om överenskommelsen, som kallas Ängelholmspaketet.

Robin Holmberg (M), Anne-Marie Lindén (MP), Liss Böcker (C), Sonny Rosén (L), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD). Jim Brithén (EP) var inte med vid fototillfället men partiet är också med om överenskommelsen, som kallas Ängelholmspaketet. Foto: Martin Wingren

Så ska trafiksituationen i city lösas – Pytteleden får klartecken

ÄNGELHOLM.

Trafiksituationen i Ängelholms stadskärna blir allt tätare och nu har sju av de nio partierna i kommunfullmäktige kommit fram till gemensamma lösningar.

Av
Martin Wingren

Partierna har bland annat kommit överens om att Klippanvägen ska få en förlängning i form av Pytteleden, för att avlasta trafiksituationen i stadskärnan.

Huvudupunkterna i Ängelholmspaketet är: Utbyggnad av Klippanvägen, utveckling av stadsparken, satsning på cykeltrafiken, växthustomten som rekreationsområde och att å-rummet stärks med en gång- och cykelbro vid Haradal eller hembygdsparken. Den före detta växthustomten är tänkt att bli ett grönområde.

– Det byggs mycket i Ängelholm men infrastrukturen håller på att växa ur kostymen och har inte hängt med. Vi måste lösa det, säger kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M).

Fokus kommer att ligga på stadskärnan och det handlar exempelvis om att kunna utvidga stadsparken och göra ett gångfartsområde på Skolgatan.

– Vi vill slussa ut den onödiga trafiken som bara är genomfart, för att göra det lättare för de trafikanter som ska till stan, som ska vara mer av en mötesplats, säger Robin Holmberg.

Det är Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Engelholmspartiet som fört samtal och nu kommit överens om en avsiktsförklaring. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har valt att stå utanför överenskommelsen. Engelholmspartiet menar att de egentligen inte önskar en sådan överenskommelse men "inser att det krävs trafiklösningar", som partiet motiverar det.

En av punkterna är att stadskärnan först och främst ska vara till för människor, inte för bilar.

– Storgatan, Parkgatan, Skolgatan och Järnvägsgatan är det främst som det gäller. Vi vill minska trafiken i stadskärnan, Skolgatan har blivit en genomfartsled med både byggtrafik, sommargäster och boende. Klippanvägens förlängning behövs, säger Robin Holmberg.

Att göra ett gångfartsområde vid stadsparken kan även gynna city, menar Liss Böcker (C).

– Det är en viktig barriär att flytta, folk tror att city tar slut där.

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet befarar att det kan leda till ännu mer trafik i centrum om Pytteleden blir av.

– Man kan göra mycket utan att bygga leden. Vi tror istället på en ny sträckning ska gå runt om staden i så fall. En sträckning över Pyttebron skulle bara leda till mer trafik, vi tror inte på den idén. Istället måste man till exempel satsa på kollektivtrafik, säger oppositionsrådet Lars Nyander (S) och fortsätter:

– Sedan tycker vi det är konstigt att partier som tyckte annat före valet nu ändrat sig, vad sänder det för signaler till väljarna?

Vänsterpartiet menar i ett uttalande att partiet "saknar inte ödmjukhet inför frågans komplexitet... eller för trafiksituationens problematik". Partiet skriver vidare: "Vi har inte svaret på hur Ängelholms trafiksituation ska lösas i sin helhet, men vi vill se fler åtgärder för att minska trafiken i stadskärnan och anser att den lösning som presenteras inte tar hänsyn till folkets vilja. Trafiken i centrum kommer att öka trots exploateringen av pyttebrområdet, och vi tror att lösningen istället kan finnas i en yttre ringled i anslutning till järnvägen."

Publicerad 19 August 2019 13:54