En utredning har gjorts kring ett nytt parkeringshus.

En utredning har gjorts kring ett nytt parkeringshus. Foto: Illustration Ängelholms kommun/Arkiv

Parkeringshus på Mejeritomten föreslås

Men egentligen anses det inte finnas behov av fler p-platser i centrum

ÄNGELHOLM.

En utredning har gjorts för att vaska fram en lämplig plats för ett eventuellt nytt parkeringshus i centrala delarna av Ängelholm. Mejeritomten bedöms som den mest lämpade platsen.

Av
Martin Wingren

Anledningen till att utrredningen görs är att kommunen behöver ta reda på om det kommer att finnas behov av nya parkeringsmöjligheter när Parkskolan-tomten kommer att bebyggas.

Samtidigt som utredningen slår fast var det är bäst att bygga ett nytt parkeringshus så kommer utredarna även fram till att det egentligen inte finns något behov av fler parkeringsplatser i centrum inom en överskådlig tid "då flera av de nuvarande parkeringshusen och parkeringsplatserna generellt har gott om lediga platser", som det heter i utredningen.

Samtidigt bedöms Mejeritomten som den mest lämpade platsen. Det som behövs är ett hus med minst 147 platser. Ett p-hus på Mejeritomten skulle få 160 platser men de mått som krävs kan vara för stora för tomten.

Ett alternativ som har diskuterats är om kommunen skulle kunna hyra in sig i ett befintligt parkeringshus istället för att bygga ett nytt.

Ett nytt parkeringshus bedöms även som ett påtagligt inslag i stadsrummet och därför så bör ett p-hus utformas "med hög arkitektonisk standard".

Publicerad 26 June 2019 09:14