Ingela Sylwander (M), ordförande i nämnden för omsorg och stöd, svarade på en interpellation om ökade väntetider.

Ingela Sylwander (M), ordförande i nämnden för omsorg och stöd, svarade på en interpellation om ökade väntetider. Foto: Skärmdump engelholm.se

Svar om vårdkö: Demografiska utvecklingen en utmaning"

ÄNGELHOLM.

De ökade väntetiderna till boenden beror på "demografiska utmaningar". Det menar ordföranden i nämnnden för omsorg och stöd i ett svar på en interpellation.

Av
Martin Wingren

Det var kommunfullmäktigeledamoten Mikael von Krassow som för Socialdemokraternas räkning tog upp väntetiderna till demensboende i en interpellation och ville ha svar på varför de blivit längre.

– Väntetiden har under tid fluktuerat. Det har även tidigare förekommit väntetider på fyra månader. Den största anledningen till att den nu legat på runt fyra månader är den demografiska utvecklingen och den är en utmaning för Sverige i allmänhet men för Ängelholm i synnerhet, sade Ingela Sylwander (M) under senaste kommunfullmäktigemötet.

Hon menar att ålderssammansättningen i kommunen är en större utmaning i Ängelholm.

– Där 6,6 procent av invånarna är 80 år eller äldre, jämför man med andra kommuner i Skåne är motsvarande siffra 5,1 procent, vilket antyder att utmaningen är om möjligt större för Ängelholm.

Fler platser behövs, menar ordföranden i nämnden för omsorg och stöd.

– Vi kommer att behöva fler platser inom en snar framtid. Just nu pågår arbetet med att hitta bästa möjliga lösning gällande fler platser och renoveringsbehov för befintliga boenden. Det behövs fler boenden men det ska beaktas att varje ny plats är förenad med stora kostnader för kommunen, varför det är viktigt att hantera detta på ett klokt sätt.

Publicerad 25 June 2019 11:14