Lokalpolisområdeschef Karim Ottosson och kommunpolis Fredrik Henriksson när de presenterade trygghetsmätningen för bland andra kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M).

Lokalpolisområdeschef Karim Ottosson och kommunpolis Fredrik Henriksson när de presenterade trygghetsmätningen för bland andra kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M). Arkivfoto: Martin Wingren

Synlig polis ett av medborgarlöftena

ÄNGELHOLM. Nu har polisen tagit fram nya medborgarlöften för 2019.

Av
Martin Wingren

Det är polisen och kommunen som samverkar för att öka tryggheten i Ängelholm. En kommun där polisen konstaterar att brottsligheten är generellt låg men där trygghetsmätningen visar en ökad upplevd otrygghet och en öka oro för att utsättas för brott bland kommuninvånarna.

Kommunpolisen Fredrik Henriksson har tidigare påpekat att oron är större än den faktiska risken att utsättas för brott i Ängelholm.

– Jag skiljer på osund och sund oro. Den sunda oron är att vara medveten om risker för att kunna förhindra ett brott. Den som löper störst risk att bli utsatt för brott, även om det är en liten risk, är en ung man som är väldigt berusad. Men de som oroar sig är kvinnor eller äldre personer, sade kommunpolisen i samband med att den senaste trygghetsmätningen presenterades.

I medborgarlöftena har polisen fokuserat på fem områden: synlighet, trafik, trygghet, trygghet/brott mot äldre samt alkohol och tobak.

– Det ska vara löften vi kan leva upp till, det ska inte bara vara ett fint dokument, sade Karim Ottosson, lokalpolisområdeschef, i samband med intervju´ kring medborgarlöftena i Lokaltidningen i våras.

Bland annat lovar polisen mer synlighet och närvaro i problemområden.

Trafikkontroller ska genomföras utifrån de klagomål som kommer till polisen.

En satsning på att öka antalet hushåll och områden i Grannsamverkan ska göras, både för att stävja inbrott och minska oron för att utsättas för inbrott.

Minst en riktad gemensam aktivitet i syfte att minska risken för att äldre utsätts för brott samt för att öka den upplevda tryggheten ska göras.

När det gäller alkohol och tobak så ska polisen och kommunen genomföra minst tre gemensamma tillsynsbesök/kontroller av serveringsställen samt minst tre gemensamma kontroller av tobaksförsäljningsställen.

Publicerad 20 June 2019 09:31