Foto: Arkiv

Funktionshindrad låstes in i hemmet

Kommun får bakläxa

ÄNGELHOLM. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kräver bättring av Ängelholms kommun när det gäller hur en person med funktionshinder behandlats.

Av
Martin Wingren

Personen ska bland annat hållas inlåst på fastigheten och inte heller ha tillgång till kök och badrum när personen vill, enligt en anmälan till Ivo. Nu kräver IVO bättring från kommunen sida och anser att kommunen brister i uppföljning och därmed inte har försäkrat sig om att brukaren har goda levnadsvillkor. Och att kommunen genom bristande uppföljning "medverkar till att utsätta den enskilde för otillåtna begränsningsåtgärder".

Det var vid en inspektion som IVO noterade att fastigheten är inhägnad med ett högt staket med en låst grind och brukaren kan inte på egen hand låsa upp grinden. Vidare kunde exempelvis vatten till badkaret endast fyllas i via ett reglage i personalutrymmet

Publicerad 20 June 2019 10:48