Lights of fire trucks to save property and lives

Lights of fire trucks to save property and lives Genrebild: Adobe Stock

EP vill ha svar om nedläggningshotade brandstationer

ÄNGELHOLM.

De lokala räddningsvärnen i Ängelholm hotas av nedläggning. Något som Engelholmspartiet nu vill ha svar kring i en interpellation.

Av
Martin Wingren

”Många ställer sig frågande till detta och uttrycker oro för att säkerheten ska bli sämre ute på landsbygden i Ängelholms kommun”, skriver Engelholmspartiet i interpellationen.

Partiet vill bland annat ha svar på och lyfta till debatt vad som är anledningen och bakgrunden till att de lokala räddningsvärnen hotas av nedläggning, hur kommunen agerat och resonerat i frågan och om det finns någon plan för hur kommunen ska agera framöver.

Publicerad 19 June 2019 10:04