Genrebild: Adobe Stock

S vill ha svar om väntetid till boende

ÄNGELHOLM. Socialdemokraterna vill ha svar på varför väntetiden för plats på demensboende har blivit längre.

Av
Martin Wingren

Partiet skriver i en interpellation att väntetiden har blivit i snitt fyra månader istället för de tre månader som en person som mest ska behöva vänta i kommunen på en plats på demensboende.

– Om man ska ha en plats på ett demensboende så ska det verkställas så fort som möjligt, helst inom tre månader Nu har det ökat upp till 4 månader. Det är inte bra när det går i den riktningen och det kan skapa oro hos anhöriga, säger Mikael von Krassow (S) som skrivit interpellationen.

I interpellationen, riktad till ordföranden i nämnden för omsorg och stöd, Ingela Sylwander (M), vill partiet ha svar på tre frågor: varför väntetiden har ökat till fyra månader, när väntetiden kan minskas ned till tre månader eller lägre samt om kommunen riskerar att betala vite till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Väntetiden har under tid fluktuerat. Det har även tidigare förekommit väntetider på fyra månader. Den största anledningen till att den nu legat på runt fyra månader är den demografiska utvecklingen och den är en utmaning för Sverige i allmänhet men för Ängelholm i synnerhet, svarade Ingela Sylwander under kommunfullmäktigemötet då interpellationen togs upp.

Publicerad 18 June 2019 10:10