Ängelholms nya stadsvapen presenteras av Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ängelholms nya stadsvapen presenteras av Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Martin Wingren

Stadsvapnet uppdateras: "Ängeln ger ett varmare intryck"

ÄNGELHOLM. Kommunen uppdaterar sin grafiska profil, bland annat uppdateras stadsvapnet.

Av
Martin Wingren

– Vi gör en varsam tolkning med respekt för tradition där man känner igen stadsvapnet, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bland annat har ängeln fått ett annat utseende.

– Ängeln i det nuvarande vapnet är tom i sin blick och ger ett stängt uttryck, säger Robin Holmberg.

– Den nya ängeln passar bättre till våra värderingar om värme och öppenhet, säger Liss Böcker (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ändringen av den grafiska profilen görs också för att det ska bli en mer enhetlig kommunikation utåt och för att vapnet ska synas tydligare.

– Problemet med dagens profil är att den inte är anpassad för dagens digitala kommunikation. Det är många detaljer och det blir oskarpt när det ska tryckas. Nu får kommunen ett sammanhållet varumärke som skapar igenkänning och förtroende och ökar synligheten, säger Robin Holmberg.

Framtagandet av det uppdaterade stadsvapnet gjorts i samarbete med Statsheraldikern och det ska följa beskrivningen: "I blått fält två korslagda laxar av silver under en krona av guld och däröver en kerub av silver".

– Så länge vi följer det så får vi göra rätt fria tolkningar, säger Robin Holmberg.

Så ser det nya uppdaterade stadsvapnet ut.

Så ser det nya uppdaterade stadsvapnet ut. "Vingarna kan kopplas till havets vågor eller till Ängelholm som flygstad", säger Robin Holmberg. Illustration: Ängelholms kommun

Publicerad 29 May 2019 13:56