Politiska styrgruppen för fastighetsfrågor: Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L), Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Johan Wifralius (SD), Lars Nyander (S) och Karl-Otto Rosenqvist (MP).

Politiska styrgruppen för fastighetsfrågor: Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L), Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Johan Wifralius (SD), Lars Nyander (S) och Karl-Otto Rosenqvist (MP).

Nytt stadshus ska byggas

Det nuvarande blir för kostsamt att renovera

ÄNGELHOLM.

Ett nytt stadshus ska byggas, i stationsområdet.

Av
Martin Wingren

Sedan tidigare står det klart att det nuvarande stadshuset är undermåligt och hade krävt kostsamma renoveringar. Olika förslag har tagits fram, dels för att behålla stadshuset och bygga om och renovera och dels för att bygga nytt. I dag tog den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor beslut om att inleda processen för att bygga ett helt nytt stadshus, något som blir billigare än att renovera. Vad som ska bli av det nuvarande stadshuset i framtiden är ännu inte klart. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som nu föreslår för kommunstyrelsen att besluta om nytt stadshus och slutligen kommunfullmäktige.

– Det nuvarande stadshuset är i ganska dåligt skick, något som påverkar personalen negativt. Det är för litet och i takt med att kommunen växer och det blir mer kommunal verksamhet så behövs mer utrymme, säger Robin Holmberg (M) som är kommunstyrelsens ordförande.

Att renovera och finnas kvar i befintliga stadshuset skulle enligt kommunens beräkningar kosta 255 miljoner kronor och första året ha en driftskostnad på 26,4 miljoner, för att därefter ha en årlig kostnad på 9,2 miljoner. Att bygga nytt och samtidigt sälja det befintliga stadshuset kostar istället 131 miljoner kronor med en årlig kostnad på 5,1 miljoner.

– Att vara kvar i det här huset skulle vara dubbelt så dyrt mot att bygga nytt. Kostnaden för att renovera är så hög så det går inte att motivera, säger Robin Holmberg.

Det nya stadshuset är tänkt att placeras på stationsområdet.

– Vi ser att många kommer till stadshuset via järnväg eller buss och då finns det fördelar att finnas nära stationshuset, även för att kunna locka kompetent personal. Det visar även att kommunen tror på stationsområdet och blir en del av det, säger Robin Holmberg.

Enligt tidigare planer beräknas ytan till 7 000 kvadratmeter men Robin Holmberg tycker att det är bra att ta höjd för mer.

– I den fortsatte processen tycker vi man ska ta höjd för att inrymma fler kommunala verksamheter i samma hus, säger han.

Allting började redan år 2015 när en utredning gjordes kring stadshuset, som kom fram till att det skulle kosta 73 miljoner kronor att bygga om stadshuset. Året därpå gjordes en byggteknisk utredning som visade att stadshuset är i betydligt sämre skick än väntat – vilket höjde beräknad renoveringskostnad till 150 miljoner kronor. Senare, under hösten 2016, gjordes en utredning kring etablering av ett nytt stadshus. Sedan dröjde det till hösten 2018 innan en utredning presenterade tre alternativ för stadshusets framtid.

– Det är viktigt att processen att har fått ta tid, det är en fastighet som väcker känslor, säger Liss Böcker (C).

– Vi har haft olika synpunkter bakåt men nu är det viktigt att visa att vi har samma syn framåt, säger Lars Nyander (S), oppositionsråd.

Under tiden har olika åtgärder vidtagits för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Exempelvis har personal som är allergisk eller känslig fått möjlighet att sitta i andra lokaler och förbättringar av ventilationen görs.

– Parallellt med processen att bygga nytt stadshus kommer vi att arbeta med vad som ska hända med det nuvarande, säger Robin Holmberg.

Publicerad 29 May 2019 13:44