Politiken och näringslivet presenterade gemensamt planer för Arenastaden Ängelholm. Petra Oddson (KD), Charlotte Engblom (L), Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M), Dag Thulin, Backahill, Svante Paulsson, ordförande Arenabolaget och Anders Nelson, vd Arenabolaget.

Politiken och näringslivet presenterade gemensamt planer för Arenastaden Ängelholm. Petra Oddson (KD), Charlotte Engblom (L), Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M), Dag Thulin, Backahill, Svante Paulsson, ordförande Arenabolaget och Anders Nelson, vd Arenabolaget. Foto: Martin Wingren/Mostphotos

Catena arena kan få en våning till – stora planer för växande arenaområde

ÄNGELHOLM.

En ny ishall och ny sporthall. Det är några av planerna i visionerna för framväxande Ängelholms Arenastad. Kommunen och fastighetsägaren Backahill blickar gemensamt framåt hur området ska utvecklas.

Av
Martin Wingren

Tanken är att knyta ihop området kring Catena arena med olika idrottsmöjligheter och den framväxande nya stadsdelen Fridhem, där det även planeras för en ny skola.

– Detta har diskuterats under lång tid men nu kan vi visa att vi går framåt. Syftet med avsiktsförklaringen är att staka ut processen. Ängelholmsborna efterfrågar en samlad plats och mötesplats och arenaområdet är på väg att bli idrottsnavet i kommunen, säger Robin Holmberg (M) som är kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

– Ishockeyn är hjärtat i detta och vi har en friidrottsarena som är på god väg att etableras. Nu börjar vi klustra de här sakerna kring arenan och skapar en mötesplats för idrottsintresserade, föräldrar och idrottsutövare och även en plats för de som möts och gör affärer.

Fastighetsbolaget Backahill och kommunen samarbetar framåt för att utveckla området.

– Tanken är att detta ska växa fram i etapper med en ny ishall och en ny skola på Fridhem. Tanken är möjligheten att samutnyttja en ny sporthall med skolan för elever på dagtid och föreningar kvällstid. Det kommer också att byggas fler parkeringar, det är ju i dag trångt ibland när det är matcher, säger Robin Holmberg.

– Det är ett stort och viktigt steg vi tar gemensamt med näringslivet. Det är en förutsättningar att vi har ett gemensamt samarbete, säger Liss Böcker (C) som är förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

I en första etapp är bland annat en ny ishall planerad.

– Rögle ser ett behov av mer isyta för träningar. Rögle vill även utöka sin satsning på ungdomar och olika föreningar får bättre tillgänglighet till tider. Vi behöver bygga ut vägar för att knyta ihop området, säger Dag Thulin på Backahill som presenterar planerna för de olika etapperna.

I en andra etapp kan Catena arena växa på höjden och få ytterligare en våning.

– Vi planerar en utbyggnad av Catena arena uppåt, så att man hade kunnat erbjuda andra typer av event och mässor och locka ytterligare publik utöver de mest trogna som alltid går på matcherna. Det handlar även om att utöka parkeringsytorna, fler restaurangplatser, säger Dag Thulin.

I en etapp 3 finns planer på en ny sporthall med fokus på framför allt bollsporter. Dessutom planeras ett sporttorg inomhus där besökarna ska kunna beskåda de olika föreningarnas mtacher och träningar utan att behöva gå utomhus. I en fjärde etapp finns planer på en ny fotbolls- och eventarena med plats för även konserter exempelvis.

– Det finns även planer för en eventuell snabbmatsrestaurang och eventuell rackethall, säger Dag Thulin.

I dagsläget är det visioner och skisser, tidsplaner är inte satta för de olika etapperna. Inte heller kostnad, även om fastighetsbolaget talar om investeringar på flera hundra miljoner kronor för hela projektet.

– Men inom 5-15 år kanske allt det här finns på plats. Här finns en tanke om hållbarhet, även om vi planerar för fler parkeringsplatser så kan det även bli fler busslinjer, säger Svante Paulsson som är ordförande i Arenabolaget.

– Behovet hos Rögle finns redan så i dag så planerna där kanske inte är mer än ett år bort, säger Anders Nelson, Arenabolagets vd och fortsätter:

– Vi ser gärna att det kommer fler investerare till projektet.

Politiken och näringslivet presenterade gemensamt planer för Arenastaden Ängelholm. Petra Oddson (KD), Charlotte Engblom (L), Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M), Dag Thulin, Backahill, Svante Paulsson, ordförande Arenabolaget och Anders Nelson, vd Arenabolaget.

Politiken och näringslivet presenterade gemensamt planer för Arenastaden Ängelholm. Petra Oddson (KD), Charlotte Engblom (L), Liss Böcker (C), Robin Holmberg (M), Dag Thulin, Backahill, Svante Paulsson, ordförande Arenabolaget och Anders Nelson, vd Arenabolaget. Foto: Martin Wingren

Arenastaden Ängelholm växer fram kring arenan.

Arenastaden Ängelholm växer fram kring arenan. Foto: Mostphotos

Publicerad 20 May 2019 09:57