Foto: Mostphotos.com

Arbetet med dubbelspår går inte som på räls – försenas nu

Trafikverkets plan har överklagats

ÄNGELHOLM.

Regeringen ska nu avgöra hur man ska gå vidare med planerna på dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. Det planförslag som Trafikverket godkände i mars har nämligen överklagats.

En mängd samråd och granskningar har genomförts de senaste åren i arbetet med att ta fram en ny järnvägsplan. Myndigheter, organisationer, fastighetsägare och privatpersoner har fått ge sina synpunkter på järnvägsutbyggnaden. Till slut togs ett planförslag fram i nära samarbete med Helsingborgs Stad och Ängelholms kommun.

I mars i år godkände så Trafikverket till slut planen. Men nu har planen överklagats två gånger, rapporterar hd.se.

I det ena fallet överklagar en berörd fastighetsägare som menar att dennes byggnader kommer så nära järnvägen att det blir problem för såväl fastigheterna som för människorna i dem.

Den klagande uppger sig ha ställt en rad frågor om planerna och krävt kompensation under flertalet år utan att ha fått nåt tillbaka, enligt tidningen.

I det andra fallet har en markägare begärt respit för att kunna precisera grunderna för överklagandet.

Därmed försenas hela satsningen. Dubbelspåren planerades kunna tas i bruk 2024. Hur mycket försenat satsningen blir är oklart i dagsläget.

– Nu får regeringen, via infrastrukturdepartementet, titta på överklagandena och hantera dem, säger Åsa Rosberg som är Trafikverkets projektchef för utbyggnaden, i en kommentar till hd.se.

Hon fortsätter:

– Det är väldigt olika hur lång tid det tar, vilken bedömning man gör, hur omfattande överklagandena är. Men baserat på hur det brukar vara i sådana här fall kan det ta mellan ett halvt till ett och ett halvt år, säger Åsa Rosberg till tidningen.

Publicerad 25 April 2019 14:17