Tre huskroppar med 24 lägenheter planeras vid Rönne å.

Tre huskroppar med 24 lägenheter planeras vid Rönne å. Illustration: Möller arkitekter

Planer på bostäder vid Rönne å överklagas

ÄNGELHOLM.

Föreningen Rädda Pyttebroområdet har överklagat antagandet av detaljplan för bostäder i Nybroområdet, vid Rönne å bredvid gamla badhustomten. Nu blir det upp till Mark- och miljödomstolen att avgöra ärendet.

Av
Martin Wingren

Föreningen motsätter sig planerna på att exploatera i ett centrumnära grönområde ”i en kommun med mindre än 20 % grönområden”, som föreningen skriver i sin överklagan. ”Varje tätort har stort behov av att kunna reducera C02 ur luften, vilket endast kan ske med grönområden som omfattar vuxna träd, såsom de som finns inom området Rönnen 2”, skriver föreningen vidare.

Det är Ängelholmshem som har planer på att bygga 24 lägenheter i tre hus, fördelade på två, tre och femrumslägenheter.

Publicerad 12 March 2019 11:01