En solkarta över Ängelholm, som visar var det kan vara lämpligt att placera solceller, har tagits fram och ska snart lanseras.

En solkarta över Ängelholm, som visar var det kan vara lämpligt att placera solceller, har tagits fram och ska snart lanseras. Arkivfoto: Martin Wingren

Solkarta över Ängelholm på gång

ÄNGELHOLM.

En karta som ska peka ut vilka tak som är mest lämpliga för att placera solceller på ska snart lanseras.

Av
Martin Wingren

Kartan är baserad på en Google-karta över kommunen, som genom konsulter gjort beräkningar för alla takytor i kommunen.

– Kartan visar förutsättningarna för solceller för samtliga tak i kommunen. Man kan leta upp sin fastighet och se sina förutsättningar, fylla i storlek på paneler man tänkt sig att installera och se hur stor besparing det skulle kunna generera, säger Robin Pehrsson som är miljöutvecklare i Ängelholms kommun.

Solkartan är tänkt att lanseras om cirka en månad på kommunens hemsida engelholm.se, när alla beräkningar är klara. Alla byggnader i Ängelholm finns med på kartan och arbetet med detta har underlättats av det redan fanns underlag i form av bland annat laserscanning, vilket visar träd och annat som kan skugga taken, berättar Robin Pehrsson.

– Det primära syftet är att öka andelen förnybar energi och genom att ge kunskap hoppas vi att fler väljer att investera i solceller, säger miljöutvecklaren.

Satsningen på en solkarta möjliggörs av vindkraftspremien från Energimyndigheten. Fler satsningar inom miljöområdet i Ängelholm har genomförts via denna premie.

Syftet med premien är, enligt Energimyndigheten, att öka kommunernas incitament att verka för att vindkraftsprocesser inte bara inleds utan också tas i mål vilket ska stötta omställningen till ett helt förnybart energisystem. Ängelholm tilldelades för 2018 strax under fem miljoner kronor. Kommunerna kan använda pengarna där de bedömer att de gör mest nytta.

Publicerad 06 March 2019 11:52