Sara Elmefjärd, mark- och exploateringsingenjör, och projektledare Tony Bohman visar nya stadsdelen Fridhem.

Sara Elmefjärd, mark- och exploateringsingenjör, och projektledare Tony Bohman visar nya stadsdelen Fridhem. Foto: Martin Wingren

Förberett för en ny stadsdel

"Det är färdigt för grävskoporna att rulla in"

ÄNGELHOLM.

Fridhem är en ny stadsdel som ska växa fram. Kommunens förberedelser är klara och nu inväntas första spadtaget i en första etapp där det blir runt 400 bostäder.

Av
Martin Wingren

VA-ledningar, gator, belysning och fiber är på plats på Fridhem, ett nytt bostadsområde som växer fram söder om Ängelholms idrottsplats mellan Kullavägen och Helsingborgsväg

– Kommunen är i mål med infrastrukturen och vi hade slutbesiktning i december, säger kommunens projektledare Tony Bohman.

– Det är färdigt för grävskoporna att rulla in, säger mark- och exploateringsingenjör Sara Elmefjärd.

De visar runt i området, som redan nu har grönstråk, grillplats och sittplatser.

– Området är öppet för allmänheten som är välkommen hit, säger Tony Bohman.

När första etappen är klar kommer det att finnas drygt 400 nya bostäder. Det är fem olika bostadsbolag som tilldelats mark i området, Murum, Skanska, Tegelfastigheter, Wästbygg och Boet bostad och det kommer att bli en blandning mellan lägenheter i både hyres- och bostadsrättsform och radhus. Byggstart kan, om allt går som planerat, infalla under våren eller sommaren i år. Dessutom finns en extra tomt förberedd för ett särskilt boende med 60 platser. Framöver är även en förskola och en grundskola med i planerna.

– Tanken är att det ska bli en ny stadsdel där vi får in service. I och med att det blir blandad bebyggelse så kan det nog flytta hit både äldre, ungdomar och familjer. När man förtätar Ängelholm så har det här området varit en vit fläck, säger Sara Elmefjärd.

– Området ligger närmare stan än vad man tror, det är även nära till hav, skog och grönområden. När man ser området uppifrån så ser man hur nära det är till allt, säger Tony Bohman.

Sittplatser och grönstråk är på plats på Fridhem, nu ska bara bostadsbyggandet komma igång.

Sittplatser och grönstråk är på plats på Fridhem, nu ska bara bostadsbyggandet komma igång. Foto: Martin Wingren

Nya stadsdelen Fridhem från ovan.

Nya stadsdelen Fridhem från ovan. Illustration: Ängelholms kommun

Plats för rekreation på Fridhem.

Plats för rekreation på Fridhem. Foto: Martin Wingren

Publicerad 05 March 2019 09:00