Tony Helm är ny chef för Trafikverksskolan.

Tony Helm är ny chef för Trafikverksskolan. Foto: Martin Wingren

Trafikverksskolan växer i takt med ökade investeringar inom väg och järnväg

Ökat behov av arbetskraft ger effekt i Ängelholm

ÄNGELHOLM.

Stora investeringar på infrastukturen väntar i landet de närmaste åren. Något som kommer att öka behovet av nyrekryteringar – och öka antalet utbildningsplatser, bland annat på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Av
Martin Wingren

Regeringen aviserade under sommaren satsningar på infrastrukturen på totalt 700 miljarder kronor under perioden 2018-2029, både nybyggnation och upprustning av befintlig infrastruktur. Samtidigt behöver Trafikverket anställa 1 000 personer de kommande åren, enligt Tony Helm, som tillträdde som chef för Trafikverksskolan den 1 oktober i år.

– Skolan har funnits i 63 år och är ett landmärke i Ängelholm. För några år sedan fanns det ett nedläggningshot men nu kommer det att ske stora investeringar i infrastrukturen och vi har ett uppdrag att förse Trafikverket och näringslivet med olika yrkesgrupper inom väg och järnväg, säger Tony Helm.

Årligen deltar 8 000 personer i de olika kurserna inom skolan landet över, av dessa är runt 4 500 i Ängelholm. I takt med investeringarna inom infrastrukturen kommer behov av mer personal inom olika grupper, allt från signaltekniker till eldriftsingenjörer, trafikledare inom väg och järnväg till lokförare.

– Då behöver vi även växa på utbildningssidan och när det gäller personal till Trafikverksskolan, säger Tony Helm som ännu inte kan säga hur omfattande nyanställningar som behövs göras.

– Jag börjar med att sätta mig in i verksamheten först.

Foto: Martin Wingren

Populärast är utbildningen till lokförare, där det kan vara runt 600 sökande till 25 platser. Något som infrastrukturbranschen delar med andra branscher är behovet av teknisk personal och ingenjörer.

– Vi konkurrerar med andra branscher om utbildad personal och det finns för få sökande till de här utbildningarna, säger Tony Helm.

Han tycker att skolan är en gemensam angelägenhet för branschen, regionen, kommunen och näringslivet.

– Satsningarna är en ny inriktning som kommer att innebära expansion för skolan, vilket ger ringar på vattnet ut i samhället. Det blir till exempel fler kursdeltagare, som kommer att övernatta och äta ute i Ängelholm, säger Tony Helm.

Publicerad 22 November 2018 11:45