Illustration: White arkitekter/Foto: Martin Wingren

Första spadtaget för centrumnära bostäder

ÄNGELHOLM.

Nu har det första officiella spadtaget tagits, för vad som kommer att bli en helt ny stadsdel i stationsområdet.

Av
Martin Wingren

I Nya Saftstationen, som projektet kallas, kommer Ängelholmshem att bygga 270 lägenheter och två LSS-boenden på gamla Scantomten. I första etappen blir det 153 bostäder, i etapp två 117 stycken.

– Från början var tanken att det skulle bli badhus här. Men sedan blev marken ledig för annat och då ville Ängelholmshem bygga bostäder. Det var redan för sex-sju år sedan och varför det inte byggs bostäder tidigare är för att vi vill utveckla hela området och ha en plan för det först, säger Benth Jensen, vd Ängelholmshem.

Området utformas med tanke på pendlare och cykling, framför bilister.

Visionsbild för området.

Visionsbild för området. Illustration: White arkitekter

– Det blir krypavstånd till buss och tåg och de boende kan klara sig bra utan egen bil. Så det kommer att bli många cykelplatser och bilparkering blir längre ned mot stationen, säger Benth Jensen.

Projektet omfattar 815 miljoner kronor, en av Ängelholmshems största investeringar enligt vd:n.

– Det blir ett reellt tillskott av bostäder som stärker Ängelholm, som är en populär kommun att flytta till. Ängelholm har ett tillväxtmål för befolkningen på en procent om året och det här är vårt sätt att bidra till att lösa det, säger Benth Jensen.

Nya Saftstationen är starten på den nya stadsdelen och efterhand kommer fler bostadsproducenter sätta spaden i marken.

– Det kommer även att bli verksamheten och säkert kontor så småningom. Stadsdelen kommer att växa fram under många år, säger Ängelholmshems vd.

Benth Jensen, vd Ängelholmshem.

Benth Jensen, vd Ängelholmshem. Foto: Martin Wingren

Första etappen beräknas vara inflyttningsklar april/maj 2021 och andra etappen ett år senare. På området bygger Ängelholmshem även två LSS-boenden, lokaler avsedda för bland annat kafé och en kvartersvärdslokal för bostadsbolagets personal.

– Vi vill få en genomströmning av folk i området, inte bara boende, och det har vi med oss i planeringen. Det är något som gör att tryggheten ökar i ett område, säger Benth Jensen.

Publicerad 15 November 2018 14:52