Polisen, här representerad av lokalpolisområdeschef Karim Ottosson och kommunpolis Fredrik Henriksson presenterade trygghetsmätningen. Närvarade gjorde även oppositionsrådet Lars Nyander (S), säkerhetschef Jan Klauser och kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M).

Polisen, här representerad av lokalpolisområdeschef Karim Ottosson och kommunpolis Fredrik Henriksson presenterade trygghetsmätningen. Närvarade gjorde även oppositionsrådet Lars Nyander (S), säkerhetschef Jan Klauser och kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M). Foto: Martin Wingren

Inbrott och fortkörning oroar – men Ängelholm tryggt överlag

Polisen har presenterat senaste trygghetsmätningen

ÄNGELHOLM.

Det är överlag gröna fält i polisens senaste trygghetsmätning. Särskilda problem som polisen lyfter fram är dock när det gäller trygghetskänslan utomhus i tätorten, inbrott, fortkörning och en något ökad otrygghet när det gäller att åka kollektivtrafik.

Av
Martin Wingren

Enkäten som trygghetsmätningen grundar sig på har skickats ut till 600 personer, i tätorten Ängelholm och utanför. Svarsfrekvensen på 66 procent är polisen nöjd med och man menar att trygghetsmätningen ger indikationer på vilka problemområden som finns att titta på.

– Vi får inget facit men indikationer på hur det är i kommunen. Totalvärdet är 1,62 vilket är ett väldigt bra resultat. Men det är bara en bit i det stora pusslet, säger kommunpolis Fredrik Henriksson.

Han konstaterar att oron är större än den faktiska risken att utsättas för brott i Ängelholm.

– Jag skiljer på osund och sund oro. Den sunda oron är att vara medveten om risker för att kunna förhindra ett brott, säger han och fortsätter:

– När det gäller inbrott så har de minskat, från 72 anmälda under perioden 1 januari till 14 november förra året till 51 motsvarande period i år. Grannsamverkan växer och det innebär en minskning av inbrott och andra brott.

Kommunpolis Fredrik Henriksson menar att den upplevda otryggheten är större än den faktiska risken att utsättas för brott.

Kommunpolis Fredrik Henriksson menar att den upplevda otryggheten är större än den faktiska risken att utsättas för brott. Foto: Martin Wingren

Bilister som kör fort och ungdomar som buskör med mopeder är två orosmoment i mätningen. Andra saker som pekar i en negativ riktning är en oro för att åka kollektivt.

– Där har vi inte några svar utan behöver analysera det mer vad det kan bero på, säger Fredrik Henriksson.

En punkt som sticker ut är unga kvinnor som antastas utomhus, där 24 procent av de svarande kvinnorna i åldern 20-29 uppger att de blivit det.

– Det är i den åldern som man är ute på krogen, säger kommunpolisen och tillägger:

– De med störst risk att utsättas för brott är unga män som är berusade.

Polisen och kommunen samarbetar kring trygghetsfrågor och båda parter trycker på att det behövs mer vuxennärvaro i centrum och att föräldrar ska ta ett större ansvar för sina ungdomar.

– Sedan är det inte så att bara för att det finns ungdomar i centrum så är alla kriminella. På Stortorget kan det stå ungdomar som väntar på bussen eller som inte är med i föreningar, då träffas de där och umgås, säger kommunpolisen.

Åtgärder som är tänkta att höja trygghetskänslan utomhus är på gång, såsom kameraövervakning i de centrala delarna av staden.

På frågan "Polisen bryr sig om de lokala problemen" svarar 37 procent ja. När frågan ställs "polisen bryr sig inte om de lokala problemen", svarar 11 procent ja.

– Det kan bero på att folk kopplar ihop det med att de ringer 114 14 och får vänta 45 minuter på att anmäla ett bostadsinbrott. Vi har en ökad närvaro i staden, säger Fredrik Henriksson.

Under hösten har det varit uppmärksammat med droghandel på Stortorget och ett större slagsmål på Storgatan. Polisen menar att sådana saker får större proportioner i och med att de sprids i sociala medier.

– Ängelholmsborna kan känna sig trygga när de går på Storgatan, säger Fredrik Henriksson.

Publicerad 14 November 2018 16:15