Foto: Privat/Mostphotos.com

Djuruppfödare hotas av aktivister – drabbar en hel bransch

”Snart kommer ingen längre våga föda upp djur”

SKÅNE. Mordhot, vandalisering och sabotage är i dag vardag för många svenska djuruppfödare. De senaste månaderna har brotten som bönder utsätts för eskalerat och nu kräver LRF åtgärder från politikerna.

– Det här drabbar en hel bransch. Snart kommer ingen längre våga föda upp djur, säger Maria Hofvendahl Svensson, vice ordförande i LRF Skåne.

Enligt ny statistik framtagen av Landja Markanalys känner var fjärde svensk lantbrukare oro över att bli måltavla för militanta djurrättsaktivister. Och oron är befogad. Bara de senaste månaderna har antalet djuruppfödare som utsatts för hot och hat i olika former fullkomligt eskalerat.

– För var det riktat mot minkuppfödare, men på senare tid har även gris- och äggproducenter drabbats hårt, säger Maria Hofvendahl Svensson.

Ofta kommer hoten i form av telefonsamtal, brev eller mejl, men i Skåne har även flera bönder utsatts för vandalisering och olagliga intrång i djurstallar, vilket bland annat resulterat i sjukdomsspridning bland djuren.

– För ett tag sedan hade vi en hel besättning värphöns i Helsingborg som insjuknade i en ögonsjukdom efter att någon eller några tagit sig in i stallarna nattetid.

Maria Hovfendahl Svensson berättar även om lantbrukare som fått sina stallväggar sprejmålade med ordet mördare, om demonstranter som i timmar stått utanför gårdarna och skanderat sina budskap och om barn som sökts upp och hotats under skoltid

– Man får ont i magen när man hör om det. Ofta vill man inte ens berätta att man föder upp djur av rädsla att bli utsatt, säger hon.

Samtidigt är det få som vågar anmäla brotten de utsätts för.

– Straffskalan för olaga hot och olaga intrång är så pass låg att ärendena ändå inte prioriteras av polis. Det måste förändras. Det är inte acceptabelt att en liten högljudd grupp får skrämma upp en hel yrkeskår.

LRF kräver nu att politikerna och beslutsfattarna gör något åt saken innan det är för sent.

– Svensk demonstrationsrätt kan inte innebära att yttrandefriheten förvrängs till att inkludera omständigheter där aktivister tillåts provocera och hota bönder. Ingen ska behöva känna rädsla över att gå till jobbet. Beslutsfattarna måste förstå att läget är kritiskt. Om inget görs kommer nästa generation inte vilja ta över efter sina föräldrar och då kommer vi inte längre ha någon som kan förse oss med svensk mat.

Publicerad 18 April 2018 10:09