En undersökning av byggnaden har visat att det blir för dyrt att totalrenovera befintliga stadshuset. Foto: Mostphotos

En undersökning av byggnaden har visat att det blir för dyrt att totalrenovera befintliga stadshuset. Foto: Mostphotos

Det här vill Ängelholmsborna göra med stadshuset

ÄNGELHOLM. Kulturhus och bostäder, det var några av förslagen som kom in under medborgardialogen som hållits kring nuvarande stadshuset.
Dels har det varit träffar men även en enkät på nätet. Från den 24 april till den 15 maj har det varit möjligt att lämna förslag kring vad stadshuset ska användas till i framtiden. Totalt kom det in 94 synpunkter, bland dessa är de vanligaste förslag på att stadshuset blir ett kulturhus/aktivitetshus. Även lägenheter, för äldre och ungdomar samt äldreboende var andra synpunkter.
Det kom även in förslag om att stadshuset ska fortsätta vara ett stadshus.

Antal olika förslag

35 st: Fortsatt stadshus,

19 st: Kulturhus/aktivitetshus/föreningshus/fritidsgård

16 st: Lägenheter (företrädesvis för äldre och ungdomar)

16 st: Äldreboende/trygghetsboende

2 st: Hotell

2 st: Skola/utbildningar

2 st: Daglig verksamhet handikappomsorgen

4 st: riva och bygga nytt stadshus

Publicerad 17 May 2017 08:52