P-reglerna kan komma att ändras

ÄNGELHOLM. Parkeringsreglerna kan komma att ändras. Detta efter att kommunen gjort utvärderingar och lyssnat på klagomål sedan de nya reglerna infördes i höstas.
De nya reglerna infördes den 15 september och kritiken från privatpersoner och handlare lät inte vänta på sig, något som tidningen har tagit upp under hösten. Handlarna har gjort namninsamlingar och allt detta har kommunen nu lyssnat på och tagit till sig.
– Vi har gjort mätningar och haft dialoger med näringsidkare och tittar på åsikter och synpunkter. Utifrån det har vi tagit fram ett åtgärdsförslag, säger Björn Adlerberth, trafikingenjör Ängelholms kommun.
Enligt utvärderingen? som gjorts har tillgången på lediga parkeringsplatser utmed gatorna ökat i zon 2. Även i zon 1 har tillgången på parkeringsplatser på max 30 minuter ökat. Parkeringsplatserna på Nya torg, Mejeritomten och vid stadshuset är välutnyttjade.
Ett av förslagen? är att zon 1 krymps något och zon 2 istället utökas,sträckan utmed Storgatan mellan Skolgatan och Vaktgatan. Vilket leder till att fler 30 minuters-parkeringar i de centrala delarna av Ängelholm ändras till 3 timmars avgiftsbelagd parkering
– Vi hoppas att det underlättar för näringsidkare, att besökarna kan stå längre, säger Björn Adlerberth.
Ett annat förslag ?är att 30-dagarskortet även ska börja gälla för parkeringar på gatumark för att skapa, dock gäller villkoren enligt skyltningen  på gatan fortfarande.
Förändringar är? tänkta även för att underlätta för pendlare. Återvinningsstationen norr om Intraprenad har tagits bort och kan området göras tillgängligt för pendlarparkering och även parkeringsytan söder om Intraprenad kan öppnas upp för allmän parkering. Dessa båda platserna ger totalt 58 platser.
”Vi har gjort mätningar och haft dialoger”
Parkeringen vid? Järnvägens museum var tidigare enbart för besökande till museet. Den parkeringen öppnades upp för allmänheten i samband med zonförändringen med 31 p-platser plus 10 p-platser när Pyttetåget inte är i drift.
Ärendet med de nya p-förslagen väntas tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 15 februari.

Publicerad 06 February 2017 13:03