Vi frågar - tycker du politikerna har skött sig?
Madeleine jensen och Anna Wendelin.
?– Ja, det tycker vi. Det är väl bara vägar som det pratats om men som inte kommit så långt. För oss är barnomsorg och äldreomsorg viktiga frågor.

Vi frågar - tycker du politikerna har skött sig? Madeleine jensen och Anna Wendelin. ?– Ja, det tycker vi. Det är väl bara vägar som det pratats om men som inte kommit så långt. För oss är barnomsorg och äldreomsorg viktiga frågor.

Halvtid i politiken - vad har partierna uppnått?

ÄNGELHOLM. ?Halva mandatperioden har gått sedan valet 2014. Lokaltidningen har tagit partierna på pulsen för att se vad de själva känner att de uppnått. Och vad som kvarstår att göra inför 2018.
De borgerliga partierna, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, har nyligen gått samman och bildat Alliansen (läs mer om detta på lokaltidningen.se/angelholm). De trycker på att de fått igenom sin framtidsvision för Ängelholm.
– Och att vi fått igenom 16 motioner på två år, det är många, säger oppositionsrådet Robin Holmberg (M).
Som Treklövern (M, KD och C) har man lyft stationsområdet efter att ”ha placerats i malpåse” som Robin Holmberg uttrycker det. Och stoppat planerna på en så kallad supertunnel under järnvägen.
–Vi har även räddat Hälsostaden, säger Robin Holmberg.
För Liberaleras? del, som nyligen anslutit sig till Alliansen, har de senaste två åren handlat om en process att komma fram till vilken riktning partiet ska ta, enligt ordförande Sven Bergman.
Under de två åren som är kvar till nästa val handlar det om att fylla den gemensamma valplattformen för Alliansen.
– Vi måste stärka företagsamheten, stärka skolan och titta på stadsutveckling. Och hitta samsyn när det gäller långsiktiga planer för staden. Det nuvarande styret har inte en gemensam syn som vi har, säger Robin Holmberg.
Socialdemokraterna ?menar att de två åren sedan maktskiftet har handlat om att sätta en ny organisationoch att få balans i budgeten.
– Vi fick ta över ett underskott, säger Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:
– Vi har även stoppat Moderaternas förslag om en förlängning av Klippanvägen, vi tycker inte att det ska gå en motorväg genom staden.
Lars Nyander svarar på kritiken från Alliansen och tycker att de motverkar kommunens utveckling.
– De har bjudits in till budgetsamtal  men de lagt upp sitt eget spel. De vill inte kompromissa. Vi släpper igenom deras motioner, för ett bra förslag är ett bra förslag oavsett var det kommer från. Det har inte de gjort när de hade makten, det säger något om deras politik, säger Lars Nyander som framöver menar att det är viktigt att ta ett grepp om byggnation och att fortsätta komma i takt med underskott.
”I många stora frågor står det still”
Miljöpartiet har? stränderna som en av de stora frågor som man försökt få upp på agendan under flera år.
– Vi gick till val på att förbättra möjligheterna för att kunna bo och verka på landsbygden och genom att vi är ordförande i samhällsbyggnadsberedningen leder vi nu arbetet med att ta fram förslag på vad som kan göra detta möjligt, säger gruppledare Karl-Otto Rosenqvist.
Partiet anser att eftersom det inte finns någon politisk majoritet som styr i Ängelholm har den första halvan av mandatperioden präglats av ovisshet.
– I många stora frågor såsom Parkskolan står det still vilket vi är besvikna över, säger Karl-Otto Rosenqvist och fortsätter:
– De kommande två åren fram till nästa val kommer vi fortsätta driva gröna frågor så får vi se vilka andra partier som är med på tåget.
Sverigedemokraterna ?tycker ?sig ha arbetat i motvind.
–Vi har haft svårt att få igenom våra frågor, även våra mjukare frågor. Vi har bara fått igenom en motion, om att följa upp så att motioner som fått bifall ska följas upp, säger Patrik Ohlsson som är gruppledare för SD i Ängelholm.
De närmaste två åren handlar för partiets del om att lägga grunden för att kunna få mer inflytande.
–Söka samarbete med andra partier. Det är en bra bit dit, säger Patrik Ohlsson som menar att frågor som partiet vill arbeta med är en satsning på yrkesväghandledare och införande av kameraövervakning på platser som upplevs otrygga.
Fotnot:?Engelholmspartiet har också fått möjlighet att ge sin syn på politiken i Ängelholm men partiet har inte återkommit med svar

Britt Andersson.
?– Ja, Ängelholm har piffat till sig. Eftersom jag har jobbat i äldreomsorgen så är det en viktig fråga för mig. Och cancervården som har prioriterats bort, det gäller både i?Ängelholm och Helsingborg.

Britt Andersson. ?– Ja, Ängelholm har piffat till sig. Eftersom jag har jobbat i äldreomsorgen så är det en viktig fråga för mig. Och cancervården som har prioriterats bort, det gäller både i?Ängelholm och Helsingborg.

Kurt Romare.
?– Jag tycker att det mesta fungerar bra och trivs väldigt bra i?Ängelholm. Jag tycker inte det finns något att klaga på och vill heller inte klaga. Det är i så fall bara Klitterna där något måste göras så att inte havet äter upp all sand.

Kurt Romare. ?– Jag tycker att det mesta fungerar bra och trivs väldigt bra i?Ängelholm. Jag tycker inte det finns något att klaga på och vill heller inte klaga. Det är i så fall bara Klitterna där något måste göras så att inte havet äter upp all sand.

Publicerad 27 September 2016 08:22