Riksdagsledamot Hans Wallmark, VD Christian Ziese, partisekreterare Kent Persson och affärsutvecklare Theresia Lindkvist diskuterade flygplatsens framtid. Foto: Pär Andersson

Riksdagsledamot Hans Wallmark, VD Christian Ziese, partisekreterare Kent Persson och affärsutvecklare Theresia Lindkvist diskuterade flygplatsens framtid. Foto: Pär Andersson

Flygplatsens framtid - en allt större valfråga

Av
Pär Andersson

ÄNGELHOLM. Ledningen för Ängelholm Helsingsborg Airport har tidigare uttryckt en oro inför en eventuell nedläggning av Bromma flygplats, vilket man menar skulle kunna innebära konkurs för det egna företaget. Med drygt en månad kvar till valet besökte delar av Moderaternas partitopp flygplatsen för att få en bild av läget.
– Det finns en risk att Bromma läggs ner vid ett maktskifte. Det handlar om ett skarpt vallöfte från Miljöpartiet och jag tror det ligger oerhört nära till hands att Socialdemokraterna får vika sig i en förhandling. Brommas nedläggning finns mycket närmare än vad folk tror, säger Kent Persson, partisekreterare i Moderaterna.

Förslag från MP

Anledningen till Kent Persson och riksdagsledamot Hans Wallmarks (M) besök på flygplatsen bottnar i ett förslag från Miljöpartiet om att lägga ner Bromma flygplats och ersätta den med Bromma parkstad, en ny stadsdel som man menar skulle rymma 50 000 bostäder, över 100 000 invånare och generera upp till 30 000 nya jobb.
VD:n för Ängelholm Helsingbort Airport, Christian Ziese, har i tidigare nummer av Lokaltidningen berättat om sin oro inför förslaget, som han menar skulle kunna leda till att även flygplatsen i Ängelholm skulle tvingas stänga.
När Kent Persson och Hans Wallmark var på besök beskrev han konkret sina tankar om en sådan framtid.
– 2013 hade vi 413 394 resenärer. 96 procent av dem reste inrikes och 94 procent av inrikesresenärerna reste till Stockholm. Totalt, av alla våra resenärer, åker 50 procent till Bromma. Det hade funnits en uppenbar risk att vi inte hade gått med vinst och då har vi ingen som står bakom oss, säger Christian Ziese.

Vinsten avgörande

Flygplatsen är privatägd, vilket är unikt i Sverige, och bedriver en ”strikt kommersiell verksamhet”, som Christian Ziese uttrycker det.
Det innebär bland annat att inga kommunala bidrag delas ut till flygplatsen.
– Så dagen när vi inte längre går med vinst krävs det en annan huvudman, säger Christian Ziese.
– Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är Ängelholms flygplats, utan nordvästra Skånes flygplats. En nedläggning skulle drabba resenärerna men även butiker i Ängelholm och Vejbystrand och hela bygden. Det gäller att hålla ihop hela landet, säger Hans Wallmark.
Christian Ziese menar att tidtabellen är nummer ett när resenärer väljer bolag och flygplats för att komma till exempelvis Stockholm. Därför tror han inte att Arlanda hade kunnat ersätta Bromma om flygplatsen där lades ner.
Partisekreterare Kent Persson tror att flygplatsfrågan kommer bli viktig i valdebatten.
– Det handlar ytterst om jobbfrågan och hur allt hänger ihop nationellt och lokalt, säger han.

Publicerad 13 August 2014 12:00