Rådhustäppan är räddad

Nu ska den bevaras och restaureras

Av
Lotta Venhagen

Lotta Venhagen

ÄNGELHOLM. Allmänhetens protester gav resultat och till våren ska Rådhustäppan på Stortorget restaureras istället för att omvandlas till parkering.
– Vi hade möte med hela gruppen som protesterade, det fanns tydliga argument och vi lyssnade på dem, säger Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som efter folkets protester beslutat att Rådhustäppan på Stortorget ska bevaras och restaureras. Enligt Åsa Herbst ska täppan vara iordninggjord till våren.
– Mot Järnvägsgatan är det bra att det finns en grön kuliss, men mot torget och aktivitetsytan måste det bli öppnare så att folk känner sig trygga och då handlar det om lite mer än att rensa rabatterna, säger Åsa Herbst.
Nu ligger det på tekniska nämnden att ta fram en plan för restaureringen. Klart är att skulpturen Snäckform II ska återföras till sin ursprungliga plats och att en helt ny handikapptoalett kommer att ingå i ytan. Fortfarande är planen att det ska finnas parkering med framförallt handikapplatser i närheten, men var dessa platser placeras är inte bestämt.
Nu har ni lyssnat på folket i den här frågan, finns det chans att ni ändrar er även när det gäller frågan om badhusbygget eller Pytteleden?
– Nej inte i någon av dem, säger Åsa Herbst.
Rita Aatola Olsson är en av dem som protesterat mot planerna på att ta bort Rådhustäppan.
– Jag är mycket glad att politikerna ändrat sitt beslut. Med bänkarna återplacerade blir Rådhustäppan en lugn och fin miljö för avkoppling i vacker grönska på en historisk plats, som det var tänkt från början, säger hon.
Det formella beslutet om Rådhustäppan tas den 29 augusti.

Publicerad 16 August 2012 00:00