Inför folkomröstningen - så tycker partierna

Av
Lotta Venhagen

Lotta Venhagen

Är ni för eller emot en förlängning av Klippanvägen genom Pyttebroområdet.

Sverigedemokraterna vill inte ha någon trafikled för bilar genom Pyttebroområdet. Vi har inga starka åsikter om själva bron, utan det är miljöerna runt omkring bron vi värnar. Vi kommer självklart respektera resultatet av folkomröstningen, oavsett vilket det blir.

(S) är emot en förlängning av Klippanvägen. (S) gick till val på att bevara Pyttebron med dess gång/cykelväg och grönområde, denna uppfattning har vi inte ändrat på! Detta område är ett unikt, centrumnära grönområde som erbjuder Ängelholmarna en tyst och bilfri miljö. Området ska inte ersättas med bilar!

Centerpartier: Det är troligt att bilen även i framtiden kommer vara av betydelse för rörelsen i samhället men med miljövänligare drivmedel. Med en förlängning av Klippanvägen med separat gång- och cykelväg avlastas Nybrovägen och då kan Stadsparken få komma till sin rätt och utvecklas till en trevlig mötesplats.

Moderaterna ser fördelarna med en förlängning av Klippanvägen över Rönneå. Vi vill att Ängelholm ska fortsätta utvecklas och kommer ta ansvar för utfallet, oavsett vad resultatet blir. Nya moderaterna är ett parti som tar hänsyn till miljön, vi tror att både JA och NEJ får konsekvenser för denna.

Miljöpartiet tror på ett bilsnålt samhälle där medborgarna väljer cykel, kollektivtrafik och bilpool för hälsans och plånbokens skull. Vi anser inte att det finns något behov för en bro över Rönne å i Klippanvägens förlängning och kommer därför att konsekvent rösta nej till detta förslag.

Engelholmspartiet har hela tiden arbetat för att en folkomröstning ska genomföras och fick igenom detta på kort tid genom att samla in nästan 4 000 namnunderskrifter. Vi kommer att respektera resultatet av folkomröstningen, men vid JA krävs en komplettering och vid NEJ ett alternativ.

KD är delade, och tar inte ställning som parti. Vi är eniga om vikten av "västerledens" utbyggnad. Vi vill avlasta miljön vid Stadsparken och centrum. Enda fungerande lösningen är då Klippanvägens förlängning, alternativet att bevara Pyttebron med sin kulturmiljö, och en ny bilbro strax norr om.


null

Publicerad 15 November 2011 00:00