”Vi kommer inte att lägga en krona på detta”

Av
Lotta Venhagen

Lotta Venhagen

FÖR. Folkpartiet är det parti som hela tiden stått fast vid att förlängningen av Klippanvägen ska gå via Pyttebroområdet. Detta skulle bland annat gynna turismen och byggandet av nya lägenheter på stationsområdet menar Eva Kullenberg.

Varför ska Klippanvägen förlängas via Pyttebroområdet?
– Av flera olika anledningar. Vi måste avlasta centrum när det gäller trafiksituationen. För att kunna bygga lägenheter vid stationsområdet behöver vi få bort en del av trafiken därifrån. Sedan hade en förlängning av Klippanvägen öppnat upp för trafik ner mot havet, som det är idag hamnar turisterna mitt i stan.

Om folkomröstningen resulterar i ett "nej" till en förlängning, kommer ni att acceptera det?
– Det beror på hur högt valdeltagande det blir. Minst hälften bör rösta för att det ska vara berättigat. Om resultatet blir att så många säger nej så har vi inga problem med att rätta oss efter det beslutet. Men då måste vi hitta andra lösningar på trafikproblemet och Pyttebroområdet borde göras till ett kommunalt naturreservat så att framtida politiker inte behöver ta upp frågan igen.

Om det bli ett nej, vilket alternativ till Pyttebroområdet föredrar ni?
– I så fall en förlängning av Varvsvägen, men vi ser inte det som ett alternativ utan snarare ett komplement. Först bör man göra en förlängning av Klippanvägen, samtidigt som den påbörjas bör man budgetera för att förlänga Varsvägen.

Hur arbetar ni för att föra fram er åsikt inför folkomröstningen?
– Vi kommer inte att lägga en krona på detta. Det här är inte vårt bekymmer, vi har hela tiden sagt nej till en folkomröstning. Vi är inte emot att folk ska få säga sitt, men just det här är en fråga för politisk strategi.

Publicerad 15 November 2011 00:00