”Det skulle förstöra området”

Av
Lotta Venhagen

Lotta Venhagen

EMOT. Nätverket "Rädda Pyttebro-området" tycker att en bilväg genom Pyttebroområdet skulle förstöra ett värdefullt grönområde. Karin Stenholm ger nätverkets syn på saken.

Varför är ni inte ha en förlängning av Klippanvägen via Pyttebroområdet?
– Det skulle förstöra området och vi har inte många centrumnära grönområden. Bilderna kommunen tagit fram på Pytteleden är ren skönmålning. Träden som står närmast vägen får sina rotsystem kapade vid vägbygget och dör troligen av det. Vi känner inte att Pytteleden löser några problem. Man minskar inte trafiken, utan flyttar den ett par kvarter. Tvärtom kommer en bilväg till att ge ökad biltrafik, för så fungerar trafiken enligt all modern forskning.

Om folkomröstningen resulterar i ett "ja" till en förlängning, kommer ni att acceptera det?
– De frågor som är viktiga för oss – att bevara centrumnära grönområden och bra cykelstråk, samt att få en vacker och hälsosam stadsmiljö blir inte oviktiga även om folkomröstningen skulle säga något annat. I vilka former vi kommer att arbeta i så fall vet vi inte nu, det får visa sig om det blir aktuellt.

Vilket alternativ till Pyttebro-området föredrar ni?
– I den frågan har vi olika uppfattningar inom nätverket. En del förespråkar Varvsvägen och/eller Kulltorpsleden. Andra anser att det som behövs nu är ett hållbart transportsystem och då ska vi inte bygga fler bilvägar, utan satsa på gång, cykel och kollektivtrafik, så att biltrafiken kan minska.

Hur arbetar ni för att föra fram er åsikt inför folkomröstningen?
– Vi skriver insändare och informerar via vår hemsida och vår Facebook-sida. Vi går på kommunens informationsmöten och kommer troligen att finnas på stan lördagarna före folkomröstningen.

Publicerad 15 November 2011 00:00