Visionsskiss för nya stadsbiblioteket.

Visionsskiss för nya stadsbiblioteket. Illustration: White arkitekter

Snart börjar ombyggnaden av stadsbiblioteket

ÄNGELHOLM. Den 2 februari stänger stadsbiblioteket och flyttas till Åsbogatan tillfälligt. År 2022 är ombyggnaden planerad att vara klar.

Av
Martin Wingren

Från den 2 mars är biblioteket öppet på Åsbogatan 22, som ersätter stadsbiblioteket där ombyggnaden börjar i vår. Under februari hänvisas Stadsbibliotekets besökare till närbiblioteken och till bokbussen som på vardagar kommer att stå på Stortorget mellan klocka 12 och 14.

Bortsett från den nya entrén kommer det inte att bli några större synliga förändringar utvändigt. Men invändigt kommer det att märkas desto mer där besökarna ska mötas av ett attraktivt och modernt bibliotek.

– Material med lång livslängd och estetiska värden kommer att behållas till återflytten, tankar om hållbarhet och miljöpåverkan är viktiga. Vi vill behålla bibliotekets själ och varma levande känsla samtidigt som vi får ett nytt och modernt Stadsbibliotek som är öppet och tillgängligt för alla, säger Martin Memet Könick, bibliotekschef på Ängelholms kommun, i ett pressmeddelande.

På bottenplan i anslutning till entrén ska det finnas en restaurang och café med ekologisk profil och möjlighet till uteservering. Barn- och ungdomsavdelningen blir större med rumsindelning för olika åldrar. Ett nytt skapanderum ska byggas som ska kunna användas både av besökare och av bibliotekspersonal för olika typer av kreativ verksamhet. Mitt i byggnaden ska det finnas en yta som ska kunna användas för till exempel scenframträdanden och utställningar som inte hör hemma på galleriet. Den stora trappan som leder upp till ovanvåningen ska kunna fungera som åskådarplats eller som sittplats för att läsa en bok. För den som behöver studera i lugn och ro kommer det att finnas särskilda studierum. Bokningsbara konferens- och möteslokaler ska utformas med flexibla rumslösningar och tillgång till teknisk konferensutrustning.

Liksom i dag ska det även finnas en vuxenavdelning, hörsal, galleri för konstutställningar och upplevelser, offentliga toaletter i anslutning till de olika avdelningarna, cykelparkeringar och kontorsplatser för bibliotekspersonalen. Källaren som idag används för förvaring kommer också att bevaras.

– Det nya stadsbiblioteket ska vara en levande, flexibel och social mötesplats som vi planerar utifrån besökarnas behov där kultur, upplevelser och livslångt lärande ska utgöra bibliotekets hjärta, säger Martin Memet Könick.

Publicerad 21 December 2019 00:00