Sören Stensgaard, teknisk chef på Samsö kommun, Ann-Marie Lindén och Owe Johansohn från beredning 2 i Ängelholms kommun körde ut och tittade på några av Samsös elva vindkraftverk.

Sören Stensgaard, teknisk chef på Samsö kommun, Ann-Marie Lindén och Owe Johansohn från beredning 2 i Ängelholms kommun körde ut och tittade på några av Samsös elva vindkraftverk. Foto: Ängelholms kommun

Dansk hållbarhet inspirerar

ÄNGELHOLM. Ängelholm inspireras av Danmark för att utveckla hållbarhetsarbetet här i kommunen.

Av
Martin Wingren

Kommunen besökte den danska ön Samsö som blivit ett globalt klimatföredöme genom att bli självförsörjande på förnybar energi.

I samband med att kommunens miljöplan går ut om ett år har beredning 2 fått i uppdrag att göra ett förarbete till en ny hållbarhetsplan. I förarbetet ingår att göra omvärldsanalys och ta del av forskning för att tydliggöra ambitioner och politiska prioriteringar för hållbar utveckling för Ängelholms kommun.

Den lilla ön som ligger norr om Fyn lockar mycket turister på sommaren och på ön bor cirka 4 000 invånare. Förutom att man är självförsörjande på förnybar energi från vind, sol och biomassa arbetar man för att bli en cirkulär bioekonomi det vill säga att även ekonomin ska bli självförsörjande. Färjorna till ön planeras att drivas med biobränsle och en särskild färjelinje planeras för gång- och cykeltrafikanter med stopp mitt i Århus centrum. Det finns även en ambition om att 50% av alla bilar på ön ska drivas med el och förnybara bränslen, men inom kommunen är siffran 100%.

– Samsö kommun vet hur man engagerar sina medborgare och det tror jag är avgörande för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Ett viktigt argument förutom klimatnyttan är att i allt man gör försöker ta hänsyn till hur det kan komma så många som möjligt till gagn, säger Anne-Marie Lindén (MP), beredningens ordförande, i ett pressmeddelande.

Samsös hållbarhetsarbete har lett till flera nya arbetstillfällen med till exempel att underhåll av vindkraftverk, solcellsparker och biogasanläggningen. Att kommunen har en policy att bevara byggnader istället för att bygga nytt ger de lokala hantverkarna arbete istället för att behöva anlita externa byggentreprenörer. Den breda gröna uppslutningen präglar också besöksnäringen som lockar turister, dels för de attraktiva naturområdena som finns men även dem som vill få grön inspiration.

– I Ängelholms kommun finns också attraktiva naturområden. Dessa kan vi säkert utveckla ytterligare på ett hållbart sätt tillsammans med våra medborgare och företagare för att vi alla ska vinna på det. Genom att engagera oss gemensamt i vår närmiljö tror jag vi kan skapa engagemang för hållbarhetsutveckling inom andra områden, säger Mikael von Krassow (S).

Publicerad 16 December 2019 11:00