Arkivfoto: Mattias Grenholm

Nya riktlinjer för föreningsbidrag

ÄNGELHOLM.

Nya riktlinjer för föreningsstöd har klubbats igenom av kommunstyrelsen. Dessa ska göra det tydligare och mer jämlikt vid fördelning av bidrag.

Av
Martin Wingren

Det finns cirka 150 föreningar som omfattas av de nya riktlinjerna för föreningsbidrag i Ängelholms kommun och totalt ger Ängelholms kommun årligen cirka 10 miljoner kronor till dessa. Men en större genomsyn av den befintliga bidragsfördelningen för föreningar har inte utförts på länge, dessutom uppfattas de nuvarande riktlinjerna som otydliga och att det är svårt att avgöra huruvida bidragen ger önskad effekt eller inte. Det är bakgrunden till att nya riktlinjer har tagits fram och som nu har klubbats av kommunstyrelsen.

– För kommunens föreningar innebär de nya bidragsreglerna att det blir tydligare vilka föreningar som erhåller stöd och varför. Dessutom ges föreningar på landsbygden möjlighet att utveckla sin verksamhet bättre än tidigare , säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsen ordförande, i ett pressmeddelande.

Totalt finns sju olika typer av stöd att ansöka om under 2020. Dessutom tillkommer två nya stöd, som förväntas träda i kraft tidigast 2021. Av unga för unga är ett ekonomiskt stöd som innebär att ungdomar i åldrarna 13-19 år som vill organisera sig utanför det traditionella föreningslivet kan erhålla stöd. Stödet innefattar förutom ett ekonomiskt bidrag även handledarstöd från kommunens fritidsledare. Även projektstödet är nytt och innebär att en ideell förening kan erhålla ekonomiskt stöd för att realisera en idé i projektform. De nya förslagen innebär ökade anslag på 150 000 kronor.

Publicerad 07 December 2019 00:00