"Släng inte mat i naturen", lyder Länsstyrelsens uppmaning. Foto: Adobestock/Skämdump Facebook (Bilden är ett montage)

Länsstyrelsens varning: "Släng inte mat i naturen"

Oro för att fruktad sjukdom ska nå Sverige

SKÅNE. I ett inlägg på Facebook varnar Länsstyrelsen Skåne för att slänga mat i naturen. Detta för att undvika att den fruktade afrikanska svinpesten når Sverige.

Av
Sarah Bernshed

De första fallen av den för grisar dödliga virussjukdomen afrikansk svinpest inom EU konstaterades 2014. Sjukdomen finns inte i Sverige men ett utbrott här skulle kunna få stora konsekvenser för både grisuppfödare och för allmänhetens möjligheter till jakt och friluftsliv.

– Det är en jätteallvarlig sjukdom som smittar både tamsvin och vildsvin. Afrikansk svinpest har historiskt funnits i Afrika och sedan spridit sig genom Ryssland upp till Europa, säger Länsstyrelsen Skånes länsveterinär Lotta Berg.

Sjukdomen, som inte är farlig för människor, kan överföras via mat som till exempel kallrökt korv eller skinka, enligt Lotta Berg.

Vi uppmanar människor som stöter på döda vildsvin i naturen att rapportera in det

– Därför ska man aldrig slänga eller lämna aldrig mat så att vildsvin eller grisar kan komma åt den. Är man ute i naturen så ska man använda papperskorgar eller ta med sig överbliven mat hem. Det viktigaste är att grisarna inte kan komma åt maten.

– Vildsvinen är de som löper störst risk att smittas först, och spridning genom mat är det vi ser som den största risken för att få hit sjukdomen, säger Lotta Berg.

Information om afrikansk svinpest finns på nationalparkerna Stenshuvud, Söderåsen och flera andra välbesökta skånska platser i Skåne.

– Skulle vi få hit sjukdomen vill vi hitta den så fort som möjligt. Vi uppmanar människor som stöter på döda vildsvin i naturen att rapportera in det till Statens veterinärmedicinska anstalt, så att prover kan tas, säger Lotta Berg.

Publicerad 09 August 2019 09:15