De gröna markeringarna visar var broarna ligger.

De gröna markeringarna visar var broarna ligger. Karta: Trafikverket.

Räkna med köer när broar renoveras på E6

Avsmalnade körfält och sänkt hastighet

LANDSKRONA. På måndag börjar arbetet med att renovera två broar på E6 söder om Landskrona. Trafikanter får räkna med begränsad framkomlighet.

Renoveringen kommer att pågå till och med torsdagen den 31 oktober. Under arbetet kommer de två körfälten att smalnas av.

"För att kunna skapa en säker miljö för trafikanter och för personalen som utför arbetet sänks hastigheten till 50 km/h förbi arbetsområdet", skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Det finns risk för köbildning, särskilt under rusningstrafik, och trafikanter uppmanas att vara ute i god tid.

Publicerad 04 August 2019 00:00