Genom att tydliggöra reglerna hoppas man på att fler ska ges chans att donera efter sin död.

Genom att tydliggöra reglerna hoppas man på att fler ska ges chans att donera efter sin död. Foto. Adobe Stock

Ny lag banar väg för fler donationer: "Kommer rädda liv"

Vill tillåta organbevarande behandling

SVERIGE. Befolkningsandelen som ställer sig positiva till organdonation är hög i Sverige. Trots det är det ytterst få svenskar som faktiskt blir organdonator efter sin död. "Den nya lagen kommer göra att fler får sin vilja respekterad samtidigt som den kommer rädda liv", säger Peter Carstedt, grundare av intresseorganisationen MOD.

Under måndagen presenterade regeringens utredare Sten Heckscher sina förslag på lagändringar gällande donation av organ.

Utredaren vill bland annat göra det tydligare för när organbevarande behandling får sättas in i livets slutskede. Ett förslag som skulle möjliggöra att fler kan få sin vilja att bli donator respekterad.

– Viljan bland svenskarna att donera organ efter sin död är bland de högsta i världen. Trots det är det fortfarande ytterst få som faktiskt blir donatorer. Av de 90 000 svenskar som avled i fjol tilläts endast 182 att donera organ, förklarar Peter Carstedt, grundare av organisationer Mer organdonation, Mod.

För att bli donator krävs att man uppfyller en rad olika kriterier. Bland annat måste man ha avlidit på ett sjukhus uppkopplad till respirator.

För att möjliggöra att fler gör just detta föreslår Sten Heckscher, i sitt tillägg till donationsutredningen som gjordes 2013-2015, att man tydliggör för sjukvårdspersonal när det är ok att påbörja organbevarande behandling för människor i livets slutskede.

– Det är ett väldigt välkommet förslag. Som det ser ut nu finns det stor diskrepans mellan olika regioner och en stor osäkerhet för vad som är tillåtet bland de sjukvårdsanställda. Det här kommer göra det enklare för dem, säger Peter Carstedt.

För de som tagit ställning mot organdonation kommer det nya förslaget inte påverka någonting, men för de som sagt ja till donation kommer den föreslagna ändringen göra stor skillnad, menar Peter Carstedt.

– De som sagt ja till donation kommer i högre grad kunna få sin vilja respekterad. Det här kommer rädda liv, säger han.

När den nya lagändringen kan vara på plats är ännu oklart.

Från flera håll välkomnas utredningen, bland annat av Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

– Bristen på ordan är stor i Sverige. I dag är det inte tydligt reglerat gällande vilken typ av organbevarande behandling som får sättas in på en patient för att senare kunna donera organ. Jag hoppas att utredningens förslag kan leda till att fler organdonationer kan genomföras och att färre människor tvingas dö i donationskön, säger Gilbert Tribo (L), i ett pressmeddelande.

Har du missat Lokaltidningens tidigare serie om organdonation kommer här en ny chans:

Publicerad 20 July 2019 00:00