Foto: Mostphotos.com

Insänt: Bristen på undersköterskor är stor!

INSÄNT. Med stolthet deklarerar vi att undersköterskor tillhör landets största kvinnodominerade yrkesgrupp. I jämställdhetens Sverige borde vi bli lyssnade på. Nu har ni chansen.

1992 – 1996 blev 19 000 undersköterskor och vårdbiträden friställda i samband med massuppsägningar. Undersköterskor ansågs inte längre behövas. Utmattningssyndromen ökade bland den fast anställda vårdpersonalen. Vi varnade för konsekvenserna men ingen lyssnade.

Vårdlinjen omvandlades till omvårdnadsprogram. Arbetsuppgifter som lärdes ut på Vårdlinjen tillskrevs plötsligt andra yrkesgrupper, till exempel sjuksköterskor. Vårdlinjeutbildningen vattnades ur hackades sönder.

Det borgerligt ledda styret satsade 2006 – 2014 främst på högskoleförberedande teoretiska gymnasieprogram. Yrkesgymnasieprogrammen behandlades med styvmoderligt. Särskilt de kontaktnära yrkesprogrammen. Intresset för att söka utbildningarna minskade betydligt.

Under privatiseringseran dök bemanningsföretagen upp. Många passade på att byta fot för att få en chans till högre lön och bättre arbetsvillkor. Vårdavdelningar stängdes. Den offentliga vården tappades på blod genom olycklig konkurrens.

Idag måste äldre ligga kvar längre på sjukhuset innan de får en säker och trygg vård i sin hemkommun.

Vi varnade för att anställa outbildade utan rätt kompetens. Ingen lyssnade. Vi bokstavligen slängdes ut. Värdefull kompetens, kunskap och erfarenhet visades ut genom vårddörren.

Fackförbunden och regeringen har nu insett vikten av utbildningssatsningar som kan locka fler att stanna inom den offentliga vårdsektorn.

Vi har tack och lov ett regionstyre som ser undersköterskor som en värdefull tillgång. Satsar på ökade utbildningsmöjligheter som dessutom nästa år ger undersköterskor möjlighet att specialisera sig med avtalsenlig lön. Utbildningsplatserna ska fördubblas. Det innebär en ökning från 20 utbildningsplatser årligen till 40.

Vi kan vända den nedåtgående spiralen. Vill vi stärka välfärden måste vi fortsätta att prioritera kontaktnära yrken och yrkesutbildningar för bristen på gymnasieutbildade undersköterskor är stor. Sveriges kommuner och landsting har räknat ut att 2030 kommer det saknas 161 000 undersköterskor.

Fackförbunden måste visa på behovet av fler utbildningssatsningar samt en höjning av yrkets status. Dagens vårdutbildning måste bli centralt samordnad i landet och regleras med legitimation. Även skötare och barnsköterskor behöver få ett erkännande av sin kompetens.

Undersköterskan är uteslutande ett omvårdnadsproffs. Undersköterskan lär sig bäst att tyda patientens signaler. För de svårast sjuka som inte kan uttrycka sig alls är undersköterskans roll oumbärlig. När patienter läggs in akut faller det på undersköterskans lott att förutom patientarbete omhänderta oroliga, chockade och ledsna anhöriga.

Undersköterskan assisterar läkaren praktiskt vid undersökningar och samarbetar med sjuksköterskan i omvårdnadsplanering. Vi är ett finstämt vårdteam där samarbetet måste fungera för att vi ska kunna ge patienten en trygg och säker vård.

Att riva ner går fort. Att bygga upp tar tid. Undersköterskans kompetens är en förutsättning för en fungerande välfärd. Lyssna på oss, innan det är för sent.

Ann-Louise Levau

Katarina Lundgren

Susanne Wensmark

Christine Leontini

Michaela Feliniak

Isabella Obreja

Gunhild Gustavsson

Elisabeth Billgren

Carita Hedbys

Undersköterskor i Region Skåne

Publicerad 28 May 2018 14:18