Lars Nyander (S) och Robin Holmberg (M) är överens om att köpet av Kronoskogen och Nybroskogen är viktigt, trots priset. Foto: Martin Wingren

Lars Nyander (S) och Robin Holmberg (M) är överens om att köpet av Kronoskogen och Nybroskogen är viktigt, trots priset. Foto: Martin Wingren

Kommunen köper skogsmark för 72 miljoner kronor

"Strategisk mark"

ÄNGELHOLM. Ängelholms kommun köper både Kronoskogen och Nybroskogen, efter att ha lagt det vinnande budet.

Köpeskillingen uppgår till 72 miljoner kronor, vilket är mer än vad kommunen tidigare räknat med.

– Det är mark som är unik och värdefull för Ängelholm och vi lade det vinnande budet på skogen. Det är ett strategiskt område som det är viktigt att vi  har rådande över, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S).

Det finns en enighet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, där även Robin Holmberg ser köpet som värdefullt för Ängelholms del. En förutsättning för att köpet ska gå igenom helt och hållet är att ja-beslut tas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i slutet av oktober, därefter skrivs kontrakt.

– Det är ett viktigt område för rekreation i Ängelholm, säger oppositionsrådet.

Utgångspriset som säljande Sveaskog satte var 40 miljoner kronor och slutpriset blev alltså 32 miljoner kronor över det. Slutsumman på 72 miljoner kronor får kommunen låna upp.

– Det finns säkert de som kommer att tycka att det var för mycket men hur sätter man pris på stadens identitet. De här skogarna är en del av Ängelholms själ. Men nu valde Sveaskog att gå ut på marknaden med budgivning, säger Lars Nyander.

– I den bästa av världar hade staten och Ängelholms kommun kunnat komma överens i ett tidigare skede men nu blev det inte så av olika anledningar, säger Robin Holmberg.

De båda är överens om vikten av att köpa skogarna och att de bör bevaras som och utvecklas som rekreationsområden för Ängelholmsborna. Men det finns en viss åsiktsskillnad. Alliansen vill bygga bostäder på en liten del av skogsområdet.

Framöver  ska möjligheten att omvandla delar till naturreservat ses över och de föreningar som arrenderar mark och lokaler i området ska kunna göra så även framöver, enligt Lars Nyander.

– Vi ska lösa åtaganden så att det inte blir någon förändring, säger han.

 

Publicerad 27 September 2017 12:51