Den så kallade

Den så kallade "Läkarvillan". Foto: Google street view

Läkarvillan ska säljas till Hälsostaden

Av
Martin Wingren

ÄNGELHOLM. Kommunen ska sälja fastigheten där den så kallade ”Läkarvillan”. Köpare är Hälsostaden, som under flera år arrenderat södra delen av fastigheten för etablering av ett tillfälligt projektkontor.

I dagsläget finns verksamhet inom Individ- och familjeomsorg i Läkarvillan.

Köpesumman blir 3,8 miljoner kronor och Hälsostaden tillträder fastigheten senast den 1 januari 2020. Köpeavtalet har godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott men ska även gå igenom i kommunfullmäktige innan det är helt klart.

Publicerad 11 June 2019 11:14