Lars Nyander (S) och Robin Holmberg (M) under budgetdebatt på kommunfullmäktigemötet i måndags.

Lars Nyander (S) och Robin Holmberg (M) under budgetdebatt på kommunfullmäktigemötet i måndags. Foto: Skärmdump från kommunfullmäktigemötet

Minskad takt i befolkningstillväxten: "Mindre pengar att röra oss med än vi trodde"

Budgeten orsakade debatt

ÄNGELHOLM.

Det finns mindre pengar att röra sig med, på grund av minskad befolkningstillväxt. "Nämnderna måste lägga budget som anpassar sig till rådande förutsättningar", säger kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M).

Av
Martin Wingren

Budgeten avhandlades på ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte i måndags. En minskad budgetram beror på att befolkningstillväxten avtagit, menar kommunstyrelsens ordförande.

–Med vikande takt i befolkningsökningen så blir det mindre pengar att röra oss med än vad vi trodde året innan. Nämnderna måste lägga budget som anpassar sig till rådande förutsättningar, sade Robin Holmberg under måndagens kommunfullmäktigemöte och fortsatte:

– Trots detta skjuter vi till 21 miljoner kronor till familje- och utbildningsnämnden och två miljoner till nämnden för omsorg och stöd.

I ramarna för budgetförslaget 2020 finns ett budgeterat resultat på 50,5 miljoner.

– För att kunna hantera pötsliga händelser vi inte hade räknat med och för att finansiera investeringar vi behöver göra utan att behöva låna, sade kommunstyrelsens ordförande.

Lars Nyander (S), oppositionsrådet menade under mötet att det är större besparingar än vad som framkommer.

– Den sänkta ram för nämndernas verksamhet med 25 miljoner, är ett besparingsförslag. De 25 miljonerna också kompletteras med besparingar på 3,5 miljoner inom huvuduppdrag Hälsa och ytterligare 5 miljoner inom neddragning av administrativa tjänster till totalt 33,5 miljoner, sade oppositionsrådet under fullmäktigemötet.

Publicerad 05 June 2019 11:12