Bild från en befintlig fritidsbank.

Bild från en befintlig fritidsbank. Foto: Press/Fritidsbanken

Ängelholm kan få sin egen fritidsbank

Ger möjligheten att låna sportutrustning

ÄNGELHOLM.

Det började som ett medborgarförslag. Nu utreds möjligheten att införa konceptet Fritidsbanken även i Ängelholm. ”Ger möjlighet för alla att ha en aktiv fritid”, säger kommunens handläggare.

Av
Foto: Martin Wingren

Nämnden för kultur, idrott och fritid har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en fritidsbank i Ängelholm, privatpersoner kan låna sport- och fritidsutrustning.

– Det började med ett medborgarförslag som kom in om att Ängelholm ska öppna en fritidsbank. Det är många som kommuner som öppnar sådana just nu och vi har varit på studiebesök i Halmstad och Laholm där det finns, säger handläggaren Louis Palmgren.

Nämnden ska ta fram ett konkret förslag kring möjlig lokal, kostnader och hur det ska fungera rent praktiskt. När en fritidsbank skulle kunna vara på plats är inte klart i dagsläget. Kostnaden för Fritidsbanken uppgår enligt ett tjänsteutlåtande till en miljon kronor om året, där ska utredningen ta fram förslag på omprioriteringar för att ge utrymme för en fritidsbank.

– En fritidsbank ger möjlighet för alla att ha en aktiv fritid. Det finns tre vinster: att alla kan få låna, fokus på återbruk och familjer där barnen provar på flera olika aktiviteter inte behöva köpa nya saker för mycket pengar. Familjer som annars hade slängt saker på tippen kan istället lämna in dessa till fritidsbanken, säger Louis Palmgren.

Fritidsbanken startade år 2013 i Deje, Forshaga kommun. Sedan dess har konceptet spridit sig över hela landet.

– Fritidsbanken är ungefär som ett bibliotek, men där man istället lånar sport- och friluftsutrustning. Ambitionen är att ge alla en möjlighet att komma ut i fysisk aktivitet, säger David Mathiasson som är verksamhetsledare.

Fritidsbanken, som är en ideell organisation, samlar in begagnad sport- och friluftsutrustning från privatpersoner, föreningar och arbetsplatser och har även samarbeten med lokala återvinningsstationer.

– Det är smart att återbruka utrustning som redan ligger och samlar damm, säger David Mathiasson.

I dagsläget finns Fritidsbanken på 88 platser och visionen är att alla landets kommuner ska ha en.

– Det har gått väldigt fort, vi finns från Trelleborg i söder till Kiruna i norr och vi för dialog med ett hundratal nya kommuner just nu, säger David Mathiasson.

Publicerad 02 June 2019 00:00